Bednar sp. z o.o.

Bednar sp. z o.o.

 • Surowce i półprodukty › Kruszywa

Identyfikator firmy (NIP)

5833159744

Dane teleadresowe

80-755 Gdańsk, Szafarnia 11 /F8

Zobacz w Google Maps
Czy to Twoja firma?
- / 5Ocena firmy ( 0)

Aby kontynuować, popraw błędy

Działalność firmy

O nas

Kody PKD:

08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 09 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
 • 11 - PRODUKCJA NAPOJÓW
 • 13 - PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
 • 14 - PRODUKCJA ODZIEŻY
 • 15 - PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
 • 16 - PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
 • 17 - PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
 • 18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 19 - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
 • 20 - PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 22 - PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 24 - PRODUKCJA METALI
 • 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
 • 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • 28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 29 - PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 30 - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 • 31 - PRODUKCJA MEBLI
 • 32 - POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
 • 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 35 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 • 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Ukryj szczegóły
Szczegóły

Oferta

Opinie od firm

Aby kontynuować, popraw błędy

Dane rejestrowe firmy

Dane z KRS

Identyfikator firmy (NIP):

5833159744

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy:

Szafarnia 11 /F8, 80-755, Gdańsk, pomorskie, Polska

KRS:

0000460425

Data rejestracji w KRS:

2013-05-09

Sygnatura akt:

GD.VII NS-REJ.KRS/20879/16/697

Sąd rejonowy:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:

250 000,00 zł

REGON:

221883988

Pokaż mniej
Pokaż wszystkie

Władze firmy

Organ reprezentacji:

Zarząd

Sposób reprezentacji:

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zaloguj się, aby zobaczyć

Komitet założycielski

Zaloguj się, aby zobaczyć

Udziałowcy

Zaloguj się, aby zobaczyć

Akcjonariusze

Zaloguj się, aby zobaczyć

Dane finansowe

Dane finansowe są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników. Stwórz profil firmowy na Aleo i zyskaj dostęp do poniższych informacji o potencjalnych kontrahentach.

Klasa ryzyka
Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
w Polsce.

Giełda wierzytelności
Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Przykładowe dane

Paydex
Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 1. Klasa ryzyka
  Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
  w Polsce.

 2. Paydex
  Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 3. Giełda wierzytelności
  Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
  w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Kup pełny raport Bisnode. Zyskaj dostęp do szczegółowych danych finansowych.
Sprawdź wiarygodność firmy oraz oszacuj ryzyko transakcji.

Zamów szczegółowy raport finansowy

 

Firmy z tej samej branży

 • Pojazdy i środki transportu > Serwis i utrzymanie pojazdów
 • Artykuły dla biur i wyposażenie biurowe > Artykuły spożywcze do biura
 • Przemysł spożywczy > Soki i napoje
 • Usługi dla firm > Usługi medyczne