BAULAINER ELIZA MALINOWSKA
ul. Kwiatowa 108, 60-185 Skórzewo
NIP7791156439
Oceń firmę:
BAULAINER ELIZA MALINOWSKA
NIP7791156439
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Kwiatowa 108, 60-185 Skórzewo
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

BAULAINER ELIZA MALINOWSKA

Copy

Adres do doręczeń

ul. Kwiatowa 108, 60-185 Skórzewo

NIP

7791156439
Copy

REGON

639706403
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Adres rejestrowy

ul. Kwiatowa 108, 60-185 Skórzewo

Przedsiębiorca

ELIZA MALINOWSKA

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2015-02-02

Status

Aktywny

Kody Pkd

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.21.Z - Uprawa winogron

01.29.Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

01.49.Z - Chów i hodowla pozostałych zwierząt

01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży