Bart-ol Sp. z o.o.
Parkowa 15, 95-070 Aleksandrów Łódzki
NIP7792413476
Oceń firmę:
Bart-ol Sp. z o.o.
NIP7792413476
KRS0000461743
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Parkowa 15, 95-070 Aleksandrów Łódzki

O Firmie

Chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę z firmą BART-OL sp. z o.o.

W oparciu o długoletnie doświadczenie i liczne kontakty i szczególne zamiłowanie do dobrej kuchni, chcemy zaproponować Państwu artykuły spożywcze z Węgier i Bułgarii. Nasza Firma jest licencjonowanym dystrybutorem firm: Univer, SEVA, Bul-vita

Nasza szeroka oferta jest skierowana do sklepów, hurtowni spożywczych, grup zakupowych. Specjalizujemy się w obsłudze branży HORECA.

W naszej ofercie znajdują się :

-ostre/łagodne papryki pepperoni,

- marynaty węgierskie ( papryka faszerowana kapustą, czosnkiem, surówki)

- bułgarska papryka grillowana bez skóry

- syrop sosnowy z szyszką w słoiku

- węgierskie sosy: ketchup, majonez, sos majonez-chrzan, przecier pomidorowy)

- bułgarski sos lutenica - doskonały sos o wyjątkowych walorach smakowych

- wędliny węgierskie (kiełbasy, salami, salami pepperoni)

Produkty są jak najwyższej jakości z certyfikowanych firm węgierskich oraz bułgarskich. Nasza bazą jest stały asortyment towarów dostępny „od ręki”. Na życzenie możemy sprowadzić dowolne artykuły wskazane przez Państwa.

Opakowania dobieramy zgodnie z wymaganiami klienta.

Zachęcamy do kontaktu mailowego w celu pobrania cennika.

www.bart-ol.pl

Rodzaj działalności

hurtownik, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z KRS 6 cze 2020 r.

Nazwa pełna

BART-OL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PARKOWA 15, 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

NIP

7792413476
Copy

REGON

302425770
Copy

KRS

0000461743
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-17

Adres rejestrowy

UL. PARKOWA 15, 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Data rejestracji w KRS

2013-05-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-05-10

Sygnatura akt

LD.XX NS-REJ.KRS/492/20/97

Kody Pkd

10 - Produkcja artykułów spożywczych

11 - Produkcja napojów

13 - Produkcja wyrobów tekstylnych

14 - Produkcja odzieży

16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

19 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

24 - Produkcja metali

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

27 - Produkcja urządzeń elektrycznych

28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

31 - Produkcja mebli

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53.2 - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

58 - Działalność wydawnicza

59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

61 - Telekomunikacja

62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.19 - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.91 - Leasing finansowy

64.92 - Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99 - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19 - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21 - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22 - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

75 - Działalność weterynaryjna

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85.53 - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59 - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60 - Działalność wspomagająca edukację

86 - Opieka zdrowotna

87 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania

90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży