AXTONE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. ZIELONA 2, 37-220 KAŃCZUGA
NIP5252420862
Oceń firmę:
AXTONE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP5252420862
KRS0000534382
Kapitał zakładowy103 932 550,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. ZIELONA 2, 37-220 KAŃCZUGA

Strona internetowa

www.axtoneglobal.com

O Firmie

Nowoczesna flota aut i odpowiednio wyposażony park maszynowy to w wielu branżach narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Doświadczenie firmy Axtone S.A. w branży motoryzacyjnej pozwala jej klientom codziennie być o krok przed konkurencją i skutecznie walczyć o pozycję na rynku.


Pojazdy specjalistyczne w ofercie firmy Axtone S.A. umożliwiają pracę firmom o wąskiej specjalizacji, zarówno z sektora przemysłu, jak też usług (w tym usług publicznych). Wszystkie pojazdy są ściśle przystosowane do założonych funkcji.


Axtone S.A. zapewnia swoim klientom profesjonalny tabor szynowy oraz pojazdy kolejowe. Sprzęt ten umożliwia przewóz osób i towarów oraz wykonywanie prac remontowo-budowlanych na liniach kolejowych.


Adres firmy Axtone S.A. to Kańczuga (województwo podkarpackie), Ul. Zielona 2. Firma Axtone S.A. jest obecna w rejestrze KRS od 18.12.2014.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

AXTONE SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ZIELONA 2, 37-220 KAŃCZUGA

NIP

5252420862
Copy

REGON

141338161
Copy

KRS

0000534382
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Adres rejestrowy

UL. ZIELONA 2, 37-220 KAŃCZUGA

Data rejestracji w KRS

2014-12-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-12-19

Sygnatura akt

RZ.XII NS-REJ.KRS/21550/23/206

Strona WWW

WWW.AXTONEGLOBAL.COM

Kody Pkd

30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.73.Z - Produkcja narzędzi

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
221,1
221,3
219,2
-0,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
61,1
38,7
44,6
15,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
536,8
543,4
543,6
0
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
597,9
582,1
588,2
1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
34,2
31,1
50
61
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
27,4
14,1
-2,5
-117,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
5,8
8,8
-16,2
-284,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
18,6
6,6
0,2
-97,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
189,7
282,4
298,9
5,8
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
8,4
3
0,1
-2,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
89,8
93,4
92,4
-1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
12,4
6,4
-1,1
-7,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
76
44
54
10
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
8,1
7,2
-0,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (6)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży