ATRIA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. STASZICA 14, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
NIP6431740006
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Medycyna, farmacja i kosmetyki Usługi medyczne Lekarze dentyści Profil firmy ATRIA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ATRIA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6431740006
KRS0000330100
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. STASZICA 14, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Strona internetowa

https://atria.com.pl

O Firmie

Nasz ortodonta chorzów, podobnie jak stomatolog chorzów podchodzą indywidualnie do każdego pacjenta, określają możliwe przyczyny dyskomfortu, identyfikują cechy przebiegu choroby, opracowują osobisty plan wyeliminowania problemu i skutecznie przeprowadzają szereg niezbędnych manipulacji przy użyciu najnowszych metod i osiągnięć współczesnej stomatologii . Prawdziwą radość odczuwamy, gdy osiągamy pożądany efekt leczenia. To prawdziwa nagroda dla całego naszego zespołu, ponieważ potrafiła przywrócić zdrowie Twoim zębom i naturalne piękno Twojemu uśmiechowi.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ATRIA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. STASZICA 14, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

NIP

6431740006
Copy

REGON

241203943
Copy

KRS

0000330100
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2021-10-13

Adres rejestrowy

UL. STASZICA 14, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Data rejestracji w KRS

2009-05-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2009-05-22

Sygnatura akt

RDF/477247/23/346

Strona WWW

https://atria.com.pl

Kody Pkd

86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna

32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna

86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH SWOIM PRZEDMIOTEM 50.000,00 ZŁ(PIĘĆDZIESIAT TYSIECY ZŁOTYCH)WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI Z PROKURENTEM-ARKADIUSZEM KŁOBUKOWSKIM LUB ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI Z PROKURENTEM-PIOTREM TOMECKIM.
ZARZĄD
Kamil Karol Kłobukowski
Prezes Zarządu, 35 lat
Angelika Tucholska
Wiceprezes Zarządu, 31 lat
UDZIAŁOWCY
Arkadiusz Kłobukowski

50% 50 udziałów w łącznej wysokości 2.500,00 złotych

Piotr Tomecki

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 2.500,00 zł

PROKURA
Piotr Stanisław Tomecki
prokura łączna z prezesem zarządu spółki panem kamilem kłubukowskim bądź innym prokurentem, 55 lat
Arkadiusz Kłobukowski
prokura łączna z wiceprezesem zarządu spółki panią angeliką tucholską bądź innym prokurentem., 57 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
6
5
6,4
27
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1
1,2
0,8
-29,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
4,9
5
4,2
-16,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5,9
6,1
5
-18,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,7
2
1,2
-39,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,2
-1,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,2
0,4
1,1
173,1
EBITDA Opis wskaźnika
1,4
0,4
1
128,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,2
2,5
1,6
-36,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,2
0,2
0,8
265,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1
0,3
1
222,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
20,3
6,2
23,8
17,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
16,7
6,1
15,6
9,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
83,5
80,9
83,5
2,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
24,1
8,9
16,1
7,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
20,7
7,8
16,8
9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
14
16
22
6
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
9,4
11,5
4,1
-7,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży