ASTROHUNTERS
Marii Dąbrowskiej 7, 44-373 Wodzisław Śląski
NIP6472389155
TEL+48501512233
Oceń firmę:
ASTROHUNTERS
NIP6472389155
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Marii Dąbrowskiej 7, 44-373 Wodzisław Śląski

Numer telefonu

+48501512233

Strona internetowa

http://www.astrohunters.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Jesteśmy aktywnymi obserwatorami nocnego nieba, przeczesywanie rozgwieżdżonego nieboskłonu w poszukiwaniu galaktyk, mgławic i gromad gwiazd jest naszą życiową pasją, którą chcemy się dzielić i którą chcemy zaszczepić zwłaszcza młodemu pokoleniu. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do obserwacji obiektów i zjawisk astronomicznych, organizujemy prelekcje, pokazy nieba, prezentacje multimedialne dla szkół, stowarzyszeń, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych.

Widzimy jak dużym zainteresowaniem cieszą się prowadzone przez nas eventy astronomiczne. W trakcie takich spotkań rozmawiamy z mnóstwem osób ciekawych tego, co dzieje się nad naszymi głowami. Poprzez opowiadanie ludziom jak piękny jest Wszechświat budujemy pozytywne relacje. Stwarza to ogromne możliwości marketingowe. Przekonaliśmy się, że kluczem do sukcesu są relacje międzyludzkie. Dlatego staramy się stworzyć idealne warunki do promowania konkretnych produktów i usług. Zapraszamy Wszystkich do współpracy.

Niezwykle istotną rzeczą jest to, w jaki sposób postrzegamy innych ludzi. Z własnego doświadczenia wiemy, że na swój wizerunek trzeba pracować bardzo długo.

Oferujemy komplekowe wykonanie od A do Z najważniejszej wizytówki każdego przedsiębiorstwa - strony internetowej. Przykładem takiej wizytówki jest nasza strona www.astrohunters.pl

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

JDB Fotografia Jagoda Barteczko

Copy

Adres do doręczeń

ul. gen. Władysława Sikorskiego 22a, 44-280 Rydułtowy

NIP

6472389155
Copy

REGON

361922837
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2016-02-03

Adres rejestrowy

ul. Marii Dąbrowskiej 7, 44-373 Wodzisław Śląski

Przedsiębiorca

Jagoda Barteczko

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2015-07-02

Status

Zawieszony

Kody Pkd

74.20.Z - Działalność fotograficzna

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

53.10.Z - Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.10.Z - Placówki wychowania przedszkolnego

85.20.Z - Szkoły podstawowe

85.31.A - Gimnazja

85.31.B - Licea ogólnokształcące

85.32.A - Technika

85.32.B - Branżowe szkoły i stopnia

85.32.C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

91.01.A - Działalność bibliotek

91.02.Z - Działalność muzeów

91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

95.23.Z - Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

95.24.Z - Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

95.25.Z - Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży