Astitum Konsulting sp. z o.o.
52, 66-200 Borów
NIP9271906013
Oceń firmę:
Astitum Konsulting sp. z o.o.
NIP9271906013
KRS0000311956
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

52, 66-200 Borów

O Firmie

Firma Astitum Konsulting Sp. z o.o. pragnie zaprezentować Państwu ofertę usług doradczych i konsultingowych. W tym, związanych z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską: • bezpłatną analizę możliwości pozyskania funduszy unijnych • doradztwo przy tworzeniu założeń projektowych • pomoc przy kompletowaniu wymaganych dokumentów • opracowanie biznes planów • przygotowanie wniosku o dofinansowanie • rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu • sporządzanie wniosków o płatność • prowadzenie pełnej dokumentacji finansowo - księgowej projektu • analizę zgodności wydatkowanych środków z planem finansowym • kontrolę wykonania umów z wykonawcami • kontrolę kosztów projektowych i ich zgodności z wydatkami kwalifikowanymi • audyt wewnętrzny projektu • monitoring i sprawozdawczość merytoryczną

W poprzednim okresie finansowania nasi współpracownicy byli współautorami i realizatorami licznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Udało nam się pozyskać sumę prawie 5 000 000 zł na realizacje projektów – szkoleniowych, inwestycyjnych. Dzięki realizacji tych projektów 49 osób z województwa lubuskiego i wielkopolskiego otrzymało wsparcie na otwarcie własnej działalności gospodarczej na sumę 2 228 000 zł.

Zapraszamy do kontaktu. Bezpłatne konsultacje pozwolą na weryfikację możliwości pozyskania przez Państwa środków finansowych.

Astitum Kosulting sp. z o.o.

Lisowskiego 6, Zielona Góra

504 213 315

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ASTITUM KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

BORÓW 52, 66-200 BORÓW

NIP

9271906013
Copy

REGON

080282855
Copy

KRS

0000311956
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-10-02

Adres rejestrowy

BORÓW 52, 66-200 BORÓW

Data rejestracji w KRS

2008-08-28

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2008-08-28

Sygnatura akt

RDF/509526/23/265

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ JEDNOOSOBOWO: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU.
ZARZĄD
Grzegorz Adam Anyszko
Prezes, 54 lata
UDZIAŁOWCY
Miłosz Grzegorz Anyszko

5,05% 25 udziałów o łącznej wartości 2500,00 zł

Natalia Alicja Dąbrowska

5,05% 25 udziałów o łącznej wartości 2500,00 zł

Grzegorz Adam Anyszko

89,9% 445 udziałów o łącznej wartości 44500,00 zł

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
33,5
71,3
35,8
-49,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
13,3
169
183,4
8,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-5,6
89,8
7,3
-91,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
7,7
258,8
190,7
-26,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
7,7
211,9
186,7
-11,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
4
-∞
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-9,2
99,4
-82,5
-183
EBITDA Opis wskaźnika
-9,2
99,7
-78,1
-178,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
7,7
258,8
190,7
-26,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-9,2
99,7
-82,1
-182,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-9,2
99,4
-82,5
-183
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
165,5
110,7
-1133,1
-1243,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-27,5
139,3
-230,6
-369,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-71,7
34,7
3,8
-30,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-27,5
139,7
-218,4
-358,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-27,5
139,3
-230,6
-369,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
145
72
114
42
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,6
1,5
1
-0,5
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,8
-2,1
2,4
4,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży