ALEO.com Firmy Medycyna, farmacja i kosmetyki Usługi medyczne Paramedyczne Profil firmy ASERET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ASERET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9462672974
KRS0000693634
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. 1 MAJA 42 / 6, 20-410 LUBLIN
Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ASERET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. 1 MAJA 42 / 6, 20-410 LUBLIN

NIP

9462672974
Copy

REGON

368182177
Copy

KRS

0000693634
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. 1 MAJA 42 / 6, 20-410 LUBLIN

Data rejestracji w KRS

2017-09-05

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2017-09-05

Sygnatura akt

LU.VI NS-REJ.KRS/619/22/544

Kody Pkd

86.90.D - Działalność paramedyczna

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
UDZIAŁOWCY
Konrad Matejak

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
2,5
147
5688,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
2,5
162,9
6314,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
2
21,3
974,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,6
123,7
22 033,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2
23,3
1075,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,7
18,1
975,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
2,5
147
5688,9
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
85
77,8
-7,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
66,3
11,1
-55,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
78
13,1
-64,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
78
15,8
-62,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2018 - 31-12-2018
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2018 - 31-12-2018
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz jpg
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży