ALEO.com Firmy Przemysł spożywczy Mięsny Inne Profil firmy ARTUR BOJARSKI, KATARZYNA BOJARSKA "AR-TEK" UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA SPÓŁKA JAWNA
ARTUR BOJARSKI, KATARZYNA BOJARSKA "AR-TEK" UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA SPÓŁKA JAWNA
NIP5731008036
KRS0000081360
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. RZECZNA 1, 42-230 KONIECPOL

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Przemysł spożywczy Mięsny Inne
Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ARTUR BOJARSKI, KATARZYNA BOJARSKA "AR-TEK" UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA SPÓŁKA JAWNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. RZECZNA 1, 42-230 KONIECPOL

NIP

5731008036
Copy

REGON

150052791
Copy

KRS

0000081360
Copy

Forma prawna

spółka partnerska

Adres rejestrowy

UL. RZECZNA 1, 42-230 KONIECPOL

Data rejestracji w KRS

2002-01-25

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-01-25

Sygnatura akt

RDF/326472/21/722

Kody Pkd

10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.32.Z - Działalność taksówek osobowych

49.41.Z - Transport drogowy towarów

77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
WSPÓLNICY SPÓŁKI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: - KATARZYNA MAŁGORZATA BOJARSKA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, - ARTUR RYSZARD BOJARSKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z KATARZYNĄ MAŁGORZATĄ BOJARSKĄ, - BARTŁOMIEJ JAN BOJARSKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z KATARZYNĄ MAŁGORZATĄ BOJARSKĄ.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Artur Ryszard Bojarski
31 lat
Katarzyna Małgorzata Bojarska
48 lat
Bartłomiej Jan Bojarski
29 lat
UDZIAŁOWCY
Bartłomiej Jan Bojarski
Artur Ryszard Bojarski
Katarzyna Małgorzata Bojarska

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
22,6
23,2
22,8
-1,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
4,3
4
3,1
-23,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,3
0
0,1
205,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
4,5
4,1
3,1
-22,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,9
0,6
0,4
-38,8
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,1
-12,7
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,5
0,8
2,5
204,1
EBITDA Opis wskaźnika
0,8
1,1
2,7
159,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,6
0,9
2,6
189,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,5
0,8
2,5
204,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,1
2,8
2
-29,1
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
202
4828,7
4799,5
-29,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,3
3,5
10,9
7,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
5,7
0,4
1,7
1,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3,7
4,6
12,1
7,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,3
3,5
10,9
7,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
67
61
47
-14
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,7
0,7
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,6
0,7
0,3
-0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży