Argus Sp. z o.o.
ul. Floriańska 121, 38-200 Jasło
NIP6852256437
TEL+48134463902
Oceń firmę:
Argus Sp. z o.o.
NIP6852256437
KRS0000311349
Kapitał zakładowy6 000 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Floriańska 121, 38-200 Jasło

Numer telefonu

+48134463902

Strona internetowa

http://www.argus.jaslo.pl

O Firmie

Drodzy Klienci!

Jesteśmy dynamiczną firmą z ponad 20 letnim stażem, działającą w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii jak również nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych i alarmowych oraz energooszczędnej techniki grzewczej. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze inwestycji dostarczając przy tym nowoczesne, ekologiczne i technologicznie zaawansowane urządzenia oraz systemy grzewcze, pozwalające obniżać koszty ogrzewania, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa cieplnego przez wiele lat. Pozytywny wizerunek firmy, nieustanna obecność na rynku oraz ciągle rosnąca liczba klientów świadczy o tym, że jesteśmy firmą otwartą, stawiającą na innowacyjność, nowoczesność jak również bazującą na długoletnim doświadczeniu. Poprzez konsekwentny rozwój dążymy by utrzymać pozycję lidera w naszym regionie. Grupa kreatywnych, profesjonalnie i dynamicznie działających pracowników pozwala osiągnąć wysoki standard świadczonych usług oraz prestiż w oczach najbardziej wymagających klientów. Wraz z rozwojem firmy wzbogacamy swoją ofertę o nowe systemy z zakresu energii odnawialnej, komfortu i bezpieczeństwa. Jesteśmy w stanie podejść do realizacji wszelkich inwestycji na terenie całego kraju. Obecny kompleksowy pakiet usług oferowanych przez naszą firmę stanowią:

  • kolektory i pompy ciepła
  • klimatyzacja i wentylacja
  • technika grzewcza
  • systemy zabezpieczenia technicznego
  • usługi porządkowe.

W swojej ofercie proponujemy wiele ekologicznych rozwiązań w budownictwie. Jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do każdej inwestycji, począwszy od projektu, wykonawstwa, opiekę serwisową poprzez wskazanie klientowi kierunku najkorzystniejszych źródeł finansowania - dotacji unijnych, po fachową pomoc w przygotowaniu wniosków. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, a współpracujący z nami eksperci ds. unijnych zajmują się kompleksowo projektem czyli: doradztwo, cała dokumentacja projektu, złożenie wniosku, budowa, rozliczenie projektu.

Rodzaj działalności

dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. FLORIAŃSKA 121, 38-200 JASŁO

NIP

6852256437
Copy

REGON

180355700
Copy

KRS

0000311349
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-07-22

Adres rejestrowy

UL. FLORIAŃSKA 121, 38-200 JASŁO

Data rejestracji w KRS

2008-08-07

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2008-08-07

Sygnatura akt

RDF/373316/22/463

Strona WWW

http://www.argus.jaslo.pl

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. CZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM I ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 100000 ZL (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM I ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 100000 ŻŁ ( STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Piotr Bialik
Prezes Zarządu, 59 lat
UDZIAŁOWCY
Piotr Bialik

50% 6000 (sześć tysięcy) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 3000000 zł ( trzy miliony złotych)

Anna Bialik

50% 6000 (sześć tysięcy) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 3000000 zł ( trzy miliony złotych)

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
2,1
0,2
0,6
249,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,7
1,7
1,6
-2,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,2
2,5
2,6
2,5
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5,9
4,2
4,2
0,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0
0
17
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
-64,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
-0,1
-0,6
-838,5
EBITDA Opis wskaźnika
0,2
-0
-0,5
-1754,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,8
0,3
0,3
-5,1
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
-0,1
-0,6
-838,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
-0,1
-0,6
-771
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,2
-2,5
-23,1
-20,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,2
-36,5
-98
-61,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
53,8
60,2
61,4
1,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
11,3
-15,8
-83,9
-68,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,2
-36,5
-98
-61,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
324
2432
672
-1760
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,9
0,2
-0,7
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
6,7
-1,2
-7,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży