Architekt Adam Wawoczny
Zamkowa 10, 44-177 Paniówki
NIP6351646883
Oceń firmę:
Architekt Adam Wawoczny
NIP6351646883
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Zamkowa 10, 44-177 Paniówki

O Firmie

mgr inż.arch. Adam Wawoczny Architekt , założyciel i główny projektant w pracowni ARCHITEKT Adam Wawoczny. Dyplom obroniony na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wyróżnieniem w czerwcu 2006 roku.

W latach 2004-2009 pracownik takich firm jak ProInvest, Czora&Czora jako asystent projektanta a później jako samodzielny projektant. Doświadczenie zdobyte w tamtym czasie podczas projektowania dużych obiektów handlowych, hotelowych i mieszkalnych owocuje umiejętnościami kierowania całym procesem projektowym od najmniejszych tematów do dużych założeń projektowych.

Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie dla wymagającego klienta projektów indywidualnych, dopasowanych do jego potrzeb, niepowtarzalnych, jednorazowych, odzwierciedlających charakter i wrażliwość przyszłego użytkownika.

Inwestor wybierając nasze biuro projektowe powierza nam swoją przyszłą inwestycję a w zamian otrzymuje pełnowartościowy produkt w formie projektu koncepcyjnego, budowlanego lub wykonawczego - w zależności od potrzeb. Każdy projekt - dopasowany jednorazowo, buduje wizerunek naszego inwestora czy jest nim osoba prywatna czy też firma.

Pilnujemy narzuconego przez inwestora z góry budżetu inwestycji, stosujemy sprawdzone rozwiązania, dbamy o ekonomikę rozwiązań, terminy, sporządzamy harmonogram prac projektowych i uzgodnień formalno prawnych.

Posiadamy profesjonalnie wyposażoną pracownię wyposażoną w licencjonowane oprogramowanie i dostęp do najnowszych technologii wspomagania komputerowego CAD dzięki czemu możemy tworzyć rzeczy kiedyś niemożliwe do zrealizowania.

Jako generalny projektant oferujemy pełną obsługę projektową inwestycji , oraz sprawowanie nadzorów autorskich na prowadzonych budowach.

Działając na terenach eksploatacji górniczej mamy doświadczenie w projektowaniu budynków na skomplikowanych warunkach gruntowych , a także oferujemy w tej dziedzinie pomoc formalno-prawną.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

WAWOCZNY ADAM ARCHITEKT - Adam Wawoczny

Copy

Adres do doręczeń

Zamkowa 10, 44-177 Paniówki

NIP

6351646883
Copy

REGON

241121576
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2015-09-28

Adres rejestrowy

Zamkowa 10, 44-177 Paniówki

Przedsiębiorca

ADAM WAWOCZNY

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2009-03-02

Status

Aktywny

Kody Pkd

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw

10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

11.02.Z - Produkcja win gronowych

18.11.Z - Drukowanie gazet

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

32.40.Z - Produkcja gier i zabawek

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.24.Z - Sprzedaż hurtowa skór

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży