AQUAZ Michał PLEWNIAK
ul. Anieli Krzywoń 2, 41-400 Mysłowice
NIP2220486454
Oceń firmę:
AQUAZ Michał PLEWNIAK
NIP2220486454
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Anieli Krzywoń 2, 41-400 Mysłowice

O Firmie

1. Wdrażamy i audytujemy wymagania norm z zakresu budownictwa drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji stalowych m.in. serii:

 • EN 1090 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
 • EN ISO 3834 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych,
 • -EN 10219 – Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych,
 • EN 10025 – Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych,
 • EN 10162 – Kształtowniki stalowe wykonane na zimno,
 • EN 1317 – Systemy ograniczające drogę i innych
 • EN 12899 – Stałe pionowe znaki drogowe (Znaki stałe, Podświetlane słupki przeszkodowe, Słupki rozdzielające)
 • EN 12966 – Stałe pionowe znaki. Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści
 • EN 10162 - Kształtowniki stalowe wykonane na zimno
 • EN 13212 – Materiały do pionowego oznakowania dróg
 • EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych
 • Wymagania Krajowych i Europejskich Ocen Technicznych w przypadku norm niezharmonizowanych​.

2. Wdrażamy również wymagania norm dotyczące systemów zarządzania:

 • EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością
 • EN ISO 140001 Systemy zarządzania środowiskowego
 • PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • EN ISO/IEC 27001 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Współpracujemy z czołowymi jednostkami certyfikującymi i notyfikowanymi takimi jak: Simptest, IBDiM, ITB, TÜV NORD, TÜV Rheinland, SGS, VÙD oraz innymi.

3. Przeprowadzamy Klasyfikację gruntów - zmiany klas użytków rolnych i leśnych

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

AQUAZ Michał PLEWNIAK

Copy

NIP

2220486454
Copy

REGON

277781280
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2017-10-26

Adres rejestrowy

ul. Anieli Krzywoń 2, 41-400 Mysłowice

Przedsiębiorca

MICHAŁ PLEWNIAK

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2002-04-18

Status

Aktywny

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych

31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych

31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z - Transport drogowy towarów

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży