Aquadem-Polska sp. z o.o.
Józefowska 5, 40-144 Katowice
NIP6342494221
TEL+48 32 256 07 66
Oceń firmę:
Aquadem-Polska sp. z o.o.
NIP6342494221
KRS0000161701
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Józefowska 5, 40-144 Katowice

Numer telefonu

+48 32 256 07 66

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Spółka AQUAdem Polska została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000161701 dnia: 26.05.2003 roku. Działalność rozpoczęła 01.07.2003 roku. Podstawową działalnością Spółki jest usługa cięcia strumieniem wody, oraz cięcie laserem. Zlecenia są wykonywane dla podmiotów gospodarczych (bardzo dużych jak i małych), a także dla klienta detalicznego! Spółka AQUAdem Polska posiada od 2008 roku certyfikat EN ISO 9001 : 2000, jest corocznie potwierdzany przez audyt TUV Nord Cert GmbH. Koncesję nr B-045/2016 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym - AQUAdem Polska posiada od 2016. Współpraca od 2017 roku z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej BISNODE z roku 2015. Certyfikat Złoty Płatnik 2015 roku – Euler Hermes, potwierdzony także w 2016 roku.
Spółka AQUAdem Polska wykonuje:

  •  usługę cięcia laserem na nowoczesnym ploterze produkcji Trumpf TruLaser3030 L49, pole cięcia: 1500 x 3000 mm. Rok produkcji 2018.
  •  usługę cięcia strumieniem wody na nowoczesnych ploterach produkcji Water Jet Sweden:

1. PLOTER NCG 3060 D BEV – rok produkcji 2017, strefa cięcia: 3010 x 6410 mm wyposażony w dwie głowice tnące, gdzie jedna jest nowoczesną głowicą 3D BEVELJET, - zasilane z dwóch nowoczesnych multiplikatorów produkcji KMT SLVI 50 PLUS zarządzanych przez STRAKE CONTROL
2. PLOTER NC3520D, - strefa cięcia: 2000 x 3500 mm wyposażony w dwie głowice tnące, - zasilane z multiplikatora produkcji KMT Streamline SL-V 50 KM
3. PLOTER NC3015EB, - strefa cięcia: 1500 x 3000 mm wyposażony w cztery głowice tnące, - zasilane z multiplikatora produkcji FLOW 20X 100 KM

  •  usługę gięcia blach na prasie krawędziowej produkcji Trumpf TruBend 3100. Rok produkcji 2017
  •  usługę cięcia wałków, oraz profili na przecinarce taśmowej

Tniemy, przecinamy, wycinamy: gumę, tworzywo, materiały specjalne i wysoko specjalistyczne (termoizolacyjne, elektroizolacyjne, szkło epoksyd, delmat, vetrotherm, vetronit, tekstolit, canavasit, mikanit, lightherm, deltherm, aramid, inne), szkło, ceramikę, granit, marmur, konglomeraty, stal i jej stopy, stal nierdzewną, metale kolorowe (aluminium, miedź, tytan itp.) i ich stopy, materiały trudnoobrabialne itp. Materiał poddany obróbce cięcia strumieniem wody nie jest poddawany zmianom termicznym, nie zmienia podczas cięcia swojej struktury i swoich parametrów.

Oferta

Spółka AQUAdem Polska wykonuje:

  •  usługę cięcia laserem na nowoczesnym ploterze produkcji Trumpf TruLaser3030 L49, pole cięcia: 1500 x 3000 mm. Rok produkcji 2018.
  •  usługę cięcia strumieniem wody na nowoczesnych ploterach produkcji Water Jet Sweden:

1. PLOTER NCG 3060 D BEV – rok produkcji 2017, strefa cięcia: 3010 x 6410 mm wyposażony w dwie głowice tnące, gdzie jedna jest nowoczesną głowicą 3D BEVELJET, - zasilane z dwóch nowoczesnych multiplikatorów produkcji KMT SLVI 50 PLUS zarządzanych przez STRAKE CONTROL
2. PLOTER NC3520D, - strefa cięcia: 2000 x 3500 mm wyposażony w dwie głowice tnące, - zasilane z multiplikatora produkcji KMT Streamline SL-V 50 KM
3. PLOTER NC3015EB, - strefa cięcia: 1500 x 3000 mm wyposażony w cztery głowice tnące, - zasilane z multiplikatora produkcji FLOW 20X 100 KM

  •  usługę gięcia blach na prasie krawędziowej produkcji Trumpf TruBend 3100. Rok produkcji 2017
  •  usługę cięcia wałków, oraz profili na przecinarce taśmowej

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

AQUADEM-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JÓZEFOWSKA 5, 40-144 KATOWICE

NIP

6342494221
Copy

REGON

278044690
Copy

KRS

0000161701
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2018-03-15

Adres rejestrowy

UL. JÓZEFOWSKA 5, 40-144 KATOWICE

Data rejestracji w KRS

2003-05-26

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-05-26

Sygnatura akt

RDF/520969/23/790

Kody Pkd

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

23.12.Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

23.19.Z - Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

23.31.Z - Produkcja ceramicznych kafli i płytek

23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Franciszek Sroka
Członek Zarządu, 61 lat
Sławomir Truchel
Członek Zarządu, 47 lat
Grzegorz Kowalczyk
Członek Zarządu, 47 lat
Jan Wagner
Prezes Zarządu, 62 lata
UDZIAŁOWCY
Sławomir Truchel

19% 19 udziałów o łącznej wysokości 9.500,00 zł

Franciszek Sroka

19% 19 udziałów o łącznej wysokości 9.500,00 zł

Grzegorz Kowalczyk

19% 19 udziałów o łącznej wysokości 9.500,00 zł

Jan Wagner

43% 43 udziały o łącznej wysokości 21.500,00 zł

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,6
3,6
4,7
32,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,2
2,9
2,2
-22,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,9
0,6
0,7
5,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
4,1
3,5
2,9
-17,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,4
0,1
-60,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,4
1,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0
-0,3
-0
98,7
EBITDA Opis wskaźnika
0,6
0,2
0,5
167,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
-0,3
-0
98,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,2
-0,2
0,1
129,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,9
0,7
0,4
-41,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
5,3
-51,2
-0,6
50,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1
-9,1
-0,1
9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
21,8
18,1
23,1
5
Marża EBITDA Opis wskaźnika
12,4
4,7
9,6
4,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1
-9,1
-0,1
9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
108
218
103
-115
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,4
0,3
0,2
-0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2,6
7,1
2
-5,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży