APE Elektro sp. z o.o.
Ul. Ceglarska 27 /32a, 30-362 Kraków
NIP6762507976
TEL48501334322
Oceń firmę:
APE Elektro sp. z o.o.
NIP6762507976
KRS0000618585
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Ceglarska 27 /32a, 30-362 Kraków

Numer telefonu

48501334322

O Firmie

W APE elektro zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych inżynierów, monterów i techników posiadających wszystkie wymagane uprawnienia i certyfikaty (MOIIB uprawnienia budowlane, SEP D i E w zakresie eksploatacji, dozoru i konserwacji urządzeń elektrycznych, gazowe świadectwa kwalifikacyjne G-3/E w zakresie eksploatacji, dozoru i konserwacji urządzeń gazowych itd.) Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych inspektorów nadzoru, uprawnionych kierowników robót, architektów, projektantów, monterów i serwisantów, wyposażenie ich w samochody osobowe i dostawcze, łączność radiową i telefoniczną, systemy GPS i internet mobilny - to atuty naszej sprawnej działalności.

Obecnie kończymy prace nad teleinformatyczną awaryjną platformą zgłoszeniową APE HOT LINE działającą w systemie help desk. Każdy zalogowany użytkownik będzie mógł zgłosić usterkę - awarię drogą mailową lub telefonicznie, a informacja ta będzie przekazywana automatycznie przez koordynatora do najbliższej mobilnej jednostki serwisowej. Czas oczekiwania na usunięcie awarii skracamy do niezbędnego minimum.

Stała aktualizacja wiedzy o obowiązujących przepisach, wszelkie potrzebne uprawnienia, pełna komputeryzacja (kosztorysy, projekty, protokoły pomiarowe) pozwalają naszej firmie na kompleksową usługę w zakresie wszelkich instalacji w oparciu o materiały renomowanych firm polskich i zagranicznych.

Wykonujemy kompleksowo obowiązkowe badania ochrony przeciwporażeniowej, pomiary stanu izolacji obwodów, pomiary instalacji odgromowej i natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy zakończone stosownymi protokołami.

Firma od początku działalności posiada koncesję numer 373/K, ENION GRUPA TAURON S.A. dotycząca działalności zakładów elektroinstalacyjnych.

Firma w 2004 roku uzyskała Certyfikat ISO 9001:2000 RW TÜV

Firma w 2010 roku otrzymała certyfikat projektowy systemu KNX EIB pozwalający na projektowanie instalacji Inteligentnych Budynków.

Firma jest uczestnikiem programu RZETELNA FIRMA sygnowanym przez Krajowy Rejestr Długów BIG S.A oraz programu FIRMA GODNA ZAUFANIA

Przeszło czterdziestoletnia obecność na rynku pozwoliła nam poznać wysokie wymagania naszych klientów, wypracować odpowiednie procedury i skutecznie zapewnić pewną, szybką, solidną i tanią obsługę Państwa Firmy. APE elektro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzi nie przerwanie swoją działalność na rynku usług serwisowych od 1979 roku. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej konserwacji oświetlenia, urządzeń i instalacji elektrycznych, stacji transformatorowych, systemów zasilań rezerwowych, zasilaczy UPS, agregatów prądotwórczych oraz wykonania instalacji elektrycznych , teleinformatycznych , telewizyjnych , CCTV i alarmowych w przedsiębiorstwach państwowych, urzędach administracji publicznej, firmach i przedsiębiorstwach prywatnych na terenie Krakowa, województwa małopolskiego.


Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

APE ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CEGLARSKA 27 / 32A, 30-362 KRAKÓW

NIP

6762507976
Copy

REGON

364495488
Copy

KRS

0000618585
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2020-04-02

Adres rejestrowy

UL. CEGLARSKA 27 / 32A, 30-362 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2016-05-19

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2016-05-19

Sygnatura akt

RDF/433388/22/831

Kody Pkd

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ZARZĄD
Piotr Paweł Kupiszewski
54 lata
UDZIAŁOWCY
Michał Jan Kupiszewski

10% 10 udziałów o łącznej wysokości 500,00 zł

Piotr Paweł Kupiszewski

90% 90 udziałów o łącznej wysokości 4500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,7
0,8
1,1
36,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
1,1
0,9
0,7
-24,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,2
-44,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0
0,2
411,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,5
0,7
0,9
19,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,7
0,8
1
33,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,1
-44,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
55,1
35,4
16,5
-18,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
23,8
30,5
22,6
-7,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
28
33,6
24,9
-8,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
66,4
95,7
84
-11,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży