ANTONI PATECKI
ul. Józwy Butryma 31, 60-177 Poznań
NIP7790046795
Oceń firmę:
ANTONI PATECKI
NIP7790046795
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Józwy Butryma 31, 60-177 Poznań

Strona internetowa

-

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ANTONI PATECKI

Copy

NIP

7790046795
Copy

REGON

632013335
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Adres rejestrowy

ul. Józwy Butryma 31, 60-177 Poznań

Przedsiębiorca

ANTONI PATECKI

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

1990-02-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

13.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

15.12.Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych

16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych

16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

20.51.Z - Produkcja materiałów wybuchowych

22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

25.71.Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

30.91.Z - Produkcja motocykli

32.40.Z - Produkcja gier i zabawek

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży