Anmaro sp. z o.o.
Na Skały 1 B, 35-321 Rzeszów
NIP8133186048
Oceń firmę:
Anmaro sp. z o.o.
NIP8133186048
KRS0000033853
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Na Skały 1 B, 35-321 Rzeszów

O Firmie

Firma Anmaro powstała w 2000 roku w Rzeszowie. Na początku działała głównie na terenie Polski południowej, z czasem rozwijając ofertę oraz rozszerzając zakres wykonywanych usług na całą Polskę. W chwili obecnej posiadamy cztery oddziały – w Rzeszowie, Jaśle, Warszawie oraz Bielsku-Białej. W trakcie wieloletniej działalności nawiązaliśmy również współpracę z wieloma firmami podwykonawczymi w całej Polsce.

Zakres oferowanych przez nas usług to:

Systemy zasilania awaryjnego

Dostawa i montaż:

- zasilaczy awaryjnych UPS

- stabilizatorów napięcia

- agregatów prądotwórczych

- systemów chłodzenia

Zapewniamy pełen serwis oferowanych przez nas urządzeń – gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Zasilanie awaryjne staje się coraz ważniejsze, Państwa dane i urządzenia powinny być chronione przed niespodziewanymi zanikami napięcia. W tym celu pomożemy Państwu dobrać i zamontować odpowiedni zasilacz UPS. Zasilanie awaryjne to jednak nie tylko zasilacze UPS, w wielu aplikacjach gdzie nie ma zaników napięcia, a występują jedynie jego spadki, wystarczy zamontować odpowiedni stabilizator napięcia.

Jesteśmy w stanie naprawić i serwisować każdy zasilacz UPS, w miejscu jego instalacji lub w naszym laboratorium - w zależności od potrzeb.

Systemy fotowoltaiczne:

Dostawa i montaż kompletnych i indywidualnie dobranych do potrzeb klienta zestawów fotowoltaicznych, na które składają się:

- panele (moduły) fotowoltaiczne, - inwerter (falownik), - system montażowy, - okablowanie i konektory, - zabezpieczenia elektryczne, - elementy opcjonalne: akumulatory, systemy zarządzania energią, itp.

Działanie systemu fotowoltaicznego jest stosunkowo proste. Kiedy promieniowanie słoneczne pada na ogniwa fotowoltaiczne zawarte w panelach, występuje tzw. efekt fotowoltaiczny, w wyniku którego powstaje prąd stały. Za pomocą inwertera zostaje on przekształcony w prąd zmienny o parametrach odpowiadających sieci elektrycznej. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana jest w pierwszej kolejności na potrzeby własnej instalacji elektrycznej, nadwyżka energii, której w danej chwili nie wykorzystujemy jest sprzedawana do sieci publicznej.

Naszym priorytetem jest zapewnienie Klientom maksymalnej wygody, w związku z czym proponujemy kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji. Pomagamy w pozyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, załatwiamy formalności związane z pozyskaniem dotacji, przygotowujemy profesjonalne projekty instalacji i zapewniamy ich montaż wykonany przez doświadczonych fachowców.

Instalacje przemysłowe

- roboty spawalniczo-montażowe

- opracowania projektowe

- oceny techniczne i ekspertyzy urządzeń ciśnieniowych podlegających UDT

- badania nieniszczące konstrukcji stalowych, rurociągów i zbiorników

- wdrożenia naukowe

- import, montaż, rozruch kompletnych linii technologicznych do różnego rodzaju produkcji

- montaż kompletnych rurociągów technologicznych

- montaż i remonty ciepłowni oraz urządzeń energetycznych

- usługi przemysłowe na zlecenie

- wdrażanie nowych technologii ekologicznych w zakresie odpadów oraz oczyszczania

Rodzaj działalności

producent, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ANMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. NA SKAŁY 1 B, 35-321 RZESZÓW

NIP

8133186048
Copy

REGON

691529395
Copy

KRS

0000033853
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-05-06

Adres rejestrowy

UL. NA SKAŁY 1 B, 35-321 RZESZÓW

Data rejestracji w KRS

2001-08-06

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-08-06

Sygnatura akt

RDF/506593/23/988

Kody Pkd

25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

25.2 - Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.6 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

28.92 - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

30.30.Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK JEDNOOSOBOWY W GRANICACH UMOCOWANIA.
ZARZĄD
Andrzej Wilczyński
Wiceprezes Zarządu, 78 lat
Marian Skubiszewski
Prezes Zarządu, 72 lata
UDZIAŁOWCY
Marian Czesław Skubiszewski

18% 18 udziałów po 500 zł każdy łącznie 9.000 zł

Andrzej Wilczyński

48% 48 udziałów po 500 zł każdy łącznie 24.000 zł

Maciej Jarosław Skubiszewski

34% 34 udziały po 500 zł każdy łącznie 17.000 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
4,9
4,9
5,2
4,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,1
1,1
2,5
132,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,4
9,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,4
1,4
2,9
100,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,4
0,4
0,2
-46,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-17,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,3
0,3
0
-87,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,1
-80
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,3
1,3
2,9
116,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,3
0,3
0
-84,9
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0
-84
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
60,7
60,7
8,9
-51,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
4,6
4,6
0,7
-3,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
25,7
25,7
14
-11,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
6,5
6,5
1,2
-5,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
5,8
5,8
0,7
-5,1
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
77
77
175
98
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
1,2
1,2
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0,1
-1,1
-1,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży