ALEO.com Firmy Medycyna, farmacja i kosmetyki Usługi medyczne Lekarze specjaliści Profil firmy ANGIOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ANGIOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6262615705
KRS0000193055
Kapitał zakładowy60 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. KATOWICKA 63, 41-902 BYTOM
Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ANGIOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KATOWICKA 63, 41-902 BYTOM

NIP

6262615705
Copy

REGON

276880702
Copy

KRS

0000193055
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. KATOWICKA 63, 41-902 BYTOM

Data rejestracji w KRS

2004-03-01

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-03-01

Sygnatura akt

RDF/388258/22/147

Kody Pkd

86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

86.10.Z - Działalność szpitali

86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna

86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych

86.90.D - Działalność paramedyczna

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZARZĄD
Janusz Jerzy Kuśmierz
Prezes Zarządu, 53 lata
Zbigniew Ryszard Cieślik
Wiceprezes Zarządu, 72 lata
UDZIAŁOWCY
Zbigniew Ryszard Cieślik

33,33% 40 udziałów o łącznej wysokości 20.000,00 zł

Joanna Grażyna Motyka

33,33% 40 udziałów o łącznej wysokości 20.000,00 zł

Janusz Jerzy Kuśmierz

33,33% 40 udziałów o łącznej wysokości 20.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
6,7
4,2
4,8
14,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,6
0,4
0,3
-16,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
10,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,7
0,4
0,4
-11,2
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0,1
117
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-0,2
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,1
-0
0
534,8
EBITDA Opis wskaźnika
0,1
0
0,1
87,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,1
-0
0
1543
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,1
-0
0
157,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,6
0,4
0,3
-4,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
61,5
-17,6
9,2
26,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,9
-0,4
0,2
0,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
13,7
19,3
23,9
4,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
1,4
0,8
1,2
0,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,9
-0,1
0,3
0,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
32
16
14
-2
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
1,9
1,9
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,2
6,1
1,7
-4,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży