ANDRZEJ GRELOWSKI AXIOMA
KRÓLEWSKA 45/28, 30-040 KRAKÓW
NIP6282002928
TEL+48790380290
Oceń firmę:
ANDRZEJ GRELOWSKI AXIOMA
NIP6282002928
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

KRÓLEWSKA 45/28, 30-040 KRAKÓW

Numer telefonu

+48790380290

Strona internetowa

http://www.klima.org.pl

Oddziały

AXIOMA Jaworzno

Tetmajera 32, 43-600 Jaworzno
+48790380290

O Firmie

AXIOMA Technika Grzewcza i Klimatyzacja

ZAKRES DZIAŁAŃ:

  • Klimatyzacja, wentylacja
  • Instalacje co, kotły gazowe
  • Instalacje solarne, fotowoltaika
  • Elektryka, automatyka

Klimatyzacja, wentylacja

Wykonujemy instalacje klimatyzacji komfortu dla przestrzeni komercyjnych jak biura obiekty usługowe, handlowe oraz obiektów mieszkalnych, a także specjalistyczne systemy chłodzenia przemysłowego o skrajnych warunkach pracy jak np. duże zapylenie, temperatury dla zakładów przemysłowych laboratoriów, sterowni, serwerowni, a także ich modernizacje.

Współpracujemy z kilkunastoma producentami, w ofercie urządzenia klimatyzacji komfortu split, multisplit oraz vrf, urządzenia do pracy w warunkach specjalnych, klimatyzacja precyzyjna. Posiadamy liczne autoryzacje producentów i stosowne uprawnienia energetyczne oraz do pracy z substancjami kontrolowanymi objętymi protokołem z Kyoto.

Ponadto wykonujemy serwis oraz przeglądy instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, z wymianą i utylizacją filtrów, w tym klimatyzatorów pomieszczeniowych, central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, nagrzewnic, kurtyn powietrznych, klimakonwektorów, wentylatorów.

Na wyposażeniu posiadamy również własną stację przetaczania i odzysku czynnika chłodniczego, agregat ozonowy, wiertnice diamentowe, pompy próżni, manometry, palniki tlen-propan, stację płukania.

Instalacje co, kotły gazowe

Wykonujemy kompletne kotłownie gazowe w szczególności w technice kondensacyjnej wraz z układami odprowadzania spalin, oraz uruchomienia i przeglądy okresowe z analizą spalin, detekcją wycieków, badaniem na obecność tlenku węgla w pomieszczeniu, badaniem szczelności systemów doprowadzenia typu koncentrycznego. Posiadamy dozorowe uprawnienia gazowe i energetyczne oraz autoryzacje czołowych producentów (DeDietrich, Junkers, SaunierDuval, Termet, Ariston, Viessmann i inni).

Na wyposażeniu analizator spalin, detektor gazów palnych, spawarki MIG, TiG, palniki propanowe i mapp, prasa Rems bezogniowego łączenia rurociągów, gwintownice itp.

Instalacje solarne, fotowoltaika

Wykonujemy układy solarne podgrzewu wody użytkowej i przemysłowej wody technologicznej w układach ciśnieniowych oraz drain-back. Posiadamy bezterminową autoryzację Hewalex, a także autoryzacje producentów takich jak DeDietrich, SaunierDuval, Watt i inni. Wykonujemy także instalacje fotowoltaiczne oparte na markowych panelach firmy IBC Solar.

Posiadamy uprawnienia wysokościowe oraz niezbędny sprzęt jak ciśnieniowa pompa napełniająca etc.

Elektryka

Zakres usług elektrycznych to przeglądy, pomiary, naprawy, modernizacje i montaże poniższych instalacji: instalacje elektryczne i oświetleniowe, uziemienia robocze, ochronne i odgromowe, rozdzielnice wnętrzowe do 1kV, liczniki i układy pomiaru energii, instalacje odgromowe, automatyka budynkowa, alarmy i monitoring z kamer CCTV.

W zakresie pomiarów i badań : Pomiary instalacji elektrycznych, pomiary i przeglądy instalacji odgromowych, pomiary uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych, pomiary natężenia oświetlenia ogólnego i stanowiskowego, analiza jakości zasilania (problemy ze skokami/zanikami napięć), rejestracja w czasie napięcia, prądu, mocy P i Q, wyższych harmonicznych.

W zakresie bezpieczeństwa : pomiary lamp ewakuacyjnych i bezpieczeństwa, pomiary i przeglądy głównych wyłączników p/pożarowych, pomiary instalacji odgromowych i uziemień w strefach zagrożonych wybuchem (np: zbiorniki z gazem LPG)

W zakresie zasilania rezerwowego : montaże układów SZR samoczynnego załączania rezerwy, przeglądy urządzeń UPS, podłączenia agregatów i UPS do instalacji

Standardowe badania okresowe instalacji elektrycznych obejmują : pomiar pętli zwarcia w każdym gniazdku i oprawie oświetleniowej, rezystancję izolacji obwodu odbiorczego w rozdzielni, badanie każdego wyłącznika różnicowo-prądowego RCD (czas wyłączenia i prąd różnicowy). Dodatkowo okresowo uziemienia: ochronne dla instalacji elektrycznych, robocze transformatora, odgromowe dla instalacji odgromowej. Prace elektryczne wykonywane są przez w pełni wyposażoną ekipę elektryków.

Automatyka : Wykonujemy układy automatyki przemysłowej i budynkowej oraz zarządzające systemami HVAC oparte na przekaźnikach programowalnych, sterownikach PLC oraz w wykonaniu tradycyjnym. W zakresie instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych wykonujemy wieloobiegowe instalacje wraz z sterowaniem temperaturowym i opomiarowaniem kosztów abonenckich.

firma AXIOMA :

Horyzont działań

Nasze usługi są kompleksowe i obejmują: doradztwo, dobór/wykonanie projektu wykonawczego instalacji, dostawę oraz montaż urządzeń, a także okresowe przeglądy i serwis.

Zasady

Celem naszych działań poza osiąganiem wyników finansowych są przede wszystkim: odpowiedzialność za jakość naszych usług, etyka w relacjach z klientami oraz przejrzystość zasad współpracy, a także dbałość o środowisko naturalne oraz zadowolenie klienta ze współpracy.

Wiedza

Staramy się na bieżąco wzbogacać naszą wiedzę o nowe rozwiązania techniczne, analizować nowo pojawiające się produkty na rynku oraz pojawiające się możliwości finansowania, aby zapewnić najwyższy standard naszych instalacji. Posiadamy niezbędne uprawnienia, w tym energetyczne Grup 1, 2, 3 kategorii E i D, świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych objętych Protokołem z Kyoto, wysokościowe i inne.

Doświadczenie

Potwierdzeniem naszego doświadczenia są nasze realizacje i referencje (kilka w załączeniu) uzyskane od naszych klientów instytucjonalnych i komercyjnych. Ponadto posiadamy liczne certyfikaty autoryzacyjne producentów takich jak m.in. De Dietrich, Samsung, LG Electronics, FujitsuGeneral, SaunierDuval, Dimplex, Viessmann, Ariston, Termet, TECE, Midea, Junkers, Solter, General, Hewalex, Vivax, Watt i inne.

Ekologia

Specjalizujemy się w rozwiązaniach energooszczędnych oraz proekologicznych. Wykonujemy nowoczesne oszczędne kotłownie kondensacyjne, instalacje oparte o pompy ciepła oraz systemy solarne, a także kompletne instalacje grzewcze. Ponadto wykonujemy opracowania ekofizjograficzne i oceny wpływu na środowisko, opisy przyrodnicze botaniczne.

Rodzaj działalności

dystrybutor, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ANDRZEJ GRELOWSKI AXIOMA

Copy

Adres do doręczeń

ul. Kazimierza Tetmajera 32, 43-600 Jaworzno

NIP

6282002928
Copy

REGON

120629400
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-31

Adres rejestrowy

ul. Kazimierza Tetmajera 32, 43-600 Jaworzno

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Kazimierza Tetmajera 32, 43-600 Jaworzno

Przedsiębiorca

ANDRZEJ GRELOWSKI

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2008-03-03

Status

Aktywny

Kody Pkd

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z - Działalność fotograficzna

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży