ANATOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SZYBKA 9, 31-831 KRAKÓW
NIP6772110878
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Profil firmy ANATOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ANATOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6772110878
KRS0000073293
Kapitał zakładowy700 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. SZYBKA 9, 31-831 KRAKÓW
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ANATOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SZYBKA 9, 31-831 KRAKÓW

NIP

6772110878
Copy

REGON

351420724
Copy

KRS

0000073293
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. SZYBKA 9, 31-831 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2001-12-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-12-18

Sygnatura akt

KR.XI NS-REJ.KRS/4425/23/346

Kody Pkd

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ PRZED WSZELKIMI WŁADZAMI, BANKAMI, INSTYTUCJAMI HANDLOWYMI ORAZ INNYMI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Aleksander Jakub Żołkwa
Członek Zarządu, 21 lat
Viktor Zholkva
Wiceprezes Zarządu Spółki, 55 lat
Anatoliy Zholkva
Prezes Zarządu Spółki, 60 lat
UDZIAŁOWCY
Viktor Zholkva

35,71% 500 (pięćset) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy łącznie na kwotę 250000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy)

Anatoliy Zholkva

64,29% 900 (dziewięćset) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy łącznie na kwotę 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy)

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
347,7
349
379
8,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
29,8
89,1
231,8
160,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
467,6
407,6
278
-31,8
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
497,4
496,7
509,8
2,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
3,8
3,8
3,8
0
Środki pieniężne Opis wskaźnika
19,9
1,2
5,5
375
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-1,3
-60
-129,6
-115,9
EBITDA Opis wskaźnika
2,5
-56,3
-125,8
-123,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
401,7
404,8
421,6
4,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-1,3
-60
-129,6
-115,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-1,2
-60
-129,6
-115,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-0,3
-14,7
-46,6
-31,9
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-0,4
-17,2
-34,2
-17
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
94
82,1
54,5
-27,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
0,7
-16,1
-33,2
-17,1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-0,4
-17,2
-34,2
-17
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
31
93
223
130
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!