Am-Tectonics

Am-Tectonics

 • IT i Telekomunikacja › Usługi IT

Identyfikator firmy (NIP)

5372623102

Dane teleadresowe

03-477 Warszawa, ul. Szymanowskiego 4/1a

Zobacz w Google Maps
Profil niepotwierdzony
15461odwiedzin wszystkich profili w ciągu ostatnich 24h
- / 5Ocena firmy ( 0)
Oceń firmę

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Aby wysłać wiadomość musisz się zalogować

Działalność firmy

O nas

Data rejestracji na Aleo:

2014-10-07

Kody PKD:

08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 09 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 19 - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
 • 20 - PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 22 - PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 25 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
 • 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • 28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 31 - PRODUKCJA MEBLI
 • 32 - POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
 • 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 36 - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37 - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 53.2 - Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 55 - ZAKWATEROWANIE
 • 56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 • 58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 59 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 • 61 - TELEKOMUNIKACJA
Ukryj szczegóły
Szczegóły

Rodzaj działalności:

usługodawca

Oferta

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Dane rejestrowe firmy

Dane z KRS

Nazwa pełna:

Am-Tectonics sp. z o.o.

Identyfikator firmy (NIP):

5372623102

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy:

Janowska 76a /58, 21-500, Biała-Podlaska, lubelskie, Polska

KRS:

0000316904

Data rejestracji w KRS:

2008-10-30

Sygnatura akt:

WA.XIII NS-REJ.KRS/6258/12/448

Sąd rejonowy:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:

50 000,00 zł

REGON:

145902351

Pokaż mniej
Pokaż wszystkie

Władze firmy

Organ reprezentacji:

Zarząd

Sposób reprezentacji:

Każdy z członków zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zarejestruj się, aby zobaczyć

Udziałowcy

Zarejestruj się, aby zobaczyć

Dane finansowe

Dane finansowe są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników. Stwórz profil firmowy na Aleo i zyskaj dostęp do poniższych informacji o potencjalnych kontrahentach.

Klasa ryzyka
Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
w Polsce.

Giełda wierzytelności
Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Aleo bisnode data example

Paydex
Wskaźnik opóźnień w spłacie należności.

 1. Klasa ryzyka
  Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
  w Polsce.

 2. Paydex
  Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 3. Giełda wierzytelności
  Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
  w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Kup pełny raport Bisnode. Zyskaj dostęp do szczegółowych danych finansowych.
Sprawdź wiarygodność firmy oraz oszacuj ryzyko transakcji.

Zamów szczegółowy raport finansowy

 

Powiązania