Altkom Software & Consulting sp. z o.o.
Chłodna 51, 00-867 Warszawa
NIP7123276080
TEL48224609931
Oceń firmę:
Altkom Software & Consulting sp. z o.o.
NIP7123276080
KRS0000448403
Kapitał zakładowy110 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Numer telefonu

48224609931

O Firmie

» Projektowanie architektury aplikacji

» Tworzenie oprogramowania na zamówienie

» Zapewnienie jakości i testowanie oprogramowania

» Migracja danych

» Utrzymanie i rozwój systemów innych firm

» Analiza wymagań

» User experience design

» Cloud computing

» Audytowanie rozwiązań aplikacyjnych

» Wsparcie w zarządzaniu projektami

Oferta

Od ponad 20 lat specjalizujemy się w usługach IT związanych z budową oprogramowania oraz w konsultingu biznesowym i technologicznym.

Usługi IT:

 • Projektujemy i wytwarzamy na zamówienie oprogramowanie wspierające kluczowe procesy biznesowe.
 • Adaptujemy dostępne na rynku pakiety oprogramowania w rozwiązania realizujące konkretne cele biznesowe.
 • Przejmujemy w utrzymanie i dalszy rozwój aplikacje biznesowe, zarówno stworzone przez nas jak i przez innych dostawców.
 • Projektujemy i przygotowujemy migracje danych do nowych rozwiązań oraz integracje systemów informatycznych.

Konsulting technologiczny:

 • Planujemy i projektujemy usprawnienia lub migracje technologiczne istniejących rozwiązań aplikacyjnych.
 • Projektujemy i oceniamy architekturę aplikacji lub złożonych rozwiązań IT.
 • Projektujemy i tworzymy rozwiązania związane z przetwarzaniem danych i raportowaniem.
 • Wykonujemy audyty IT w obszarze bezpieczeństwa, architektury, wydajności i jakości kodu.

Konsulting biznesowy:

 • Pomagamy w tworzeniu i wdrażaniu innowacji w biznesie, opartych o możliwości, jakie stwarza współczesna technologia.
 • Realizujemy projekty, w których modelowanie procesów biznesowych służy wdrożeniu usprawnień lub rozwiązań IT.
 • Pomagamy w wyborze optymalnych rozwiązań IT. Udzielamy wsparcia projektowego
  i wdrożeniowego w imieniu klienta, jako inwestor zastępczy.
 • Pomagamy przygotować analizy związane z możliwościami i opłacalnością inwestycji IT.

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CHŁODNA 51, 00-867 WARSZAWA

NIP

7123276080
Copy

REGON

061512913
Copy

KRS

0000448403
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-01-15

Adres rejestrowy

UL. CHŁODNA 51, 00-867 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2013-01-22

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-01-22

Sygnatura akt

WA.XIII NS-REJ.KRS/40479/23/299

Kody Pkd

46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Piotr Krzysztof Jachimczyk
Członek Zarządu, 45 lat
Adam Lejman
Prezes Zarządu, 53 lata
UDZIAŁOWCY
Piotr Krzysztof Jachimczyk

1% 22 udziały o łącznej wartości 1100,00 zł

Adam Lejman

29,73% 654 udziałów o łącznej wartości 32.700,00 zł

69,27% 1524 udziałów o łącznej wartości 76.200,00 zł

PROKURA
Tadeusz Alster
samoistna, 69 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
21,2
25,2
28,9
14,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,9
2,1
6,6
205,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,6
3,4
4,4
29,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
6,5
5,5
11
97,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,2
186,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
2
1,2
3,3
178,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,9
1
1,3
29,6
EBITDA Opis wskaźnika
0,9
1
1,5
42,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,7
0,8
1
27,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
6,3
5,3
8,2
53,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,8
1
1,3
32,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
27
23,1
22,7
-0,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
3,3
3,1
3,4
0,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
40
61,3
40,1
-21,2
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,1
4,1
5
0,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
4,1
3,9
4,4
0,5
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
65
30
68
38
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,6
2,5
1,5
-1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,3
-1,1
-1,5
-0,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży