ALMAG
UL.NADRZECZNA 3B/B-08, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA
NIP1231267755
TEL+48227089889
Oceń firmę:
ALMAG
NIP1231267755
KRS0000413987
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.NADRZECZNA 3B/B-08, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA

Numer telefonu

+48227089889

O Firmie

Nasze Biuro Rachunkowe specjalizuje się w kompleksowej i profesjonalnej obsłudze księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej małych i średnich przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego oraz organizacji pozarządowych. W ramach naszej działalności prowadzimy księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, ewidencję podatku VAT oraz ewidencję środków trwałych i wyposażenia.

Sporządzamy sprawozdania statystyczne i finansowe na potrzeby GUS-u i ZUS-u. W ramach obsługi kadrowo-płacowej naliczamy wynagrodzenia pracownicze, sporządzamy i przekazujemy rozliczenia i deklaracje do Urzędu Skarbowego, ZUS-u i PFRON-u , wykonujemy przelewy z tytułu wynagrodzeń oraz wystawiamy zaświadczenia o dochodach pracowniczych. Naszym klientom pomagamy w rejestracji spółek w KRS – zapewniamy pełna obsługę prawną i notarialną. Po udzieleniu nam pełnomocnictwa możemy reprezentować godnie Państwa interesy przed urzędami.

Rozliczamy ryczałt ewidencjonowany. Sporządzamy deklaracje podatkowe VAT, CIT i PIT. oraz wyprowadzamy zaległości. Sporządzamy raporty do zarządu, udziałowców, właścicieli firmy, wyprowadzamy zaległości księgowe i podatkowe.

Specjalizujemy się również w pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu firm cudzoziemcom.

Pomagamy w uzyskaniu zezwolenia do pracy dla cudzoziemców i prawa do legalnego zamieszkania w Polsce. Porozumiewamy się w języku angielskim, rosyjskim oraz chińskim.

Prowadzimy współpracę z firmami audytorskimi, kancelariami notarialnymi i prawnymi.

Decydując się na współpracę z nami macie Państwo pewność zastosowania przez nas optymalnych rozwiązań księgowo-podatkowych. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z PZU oraz Licencję Ministerstwa Finansów.

Zapraszamy do współpracy.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ALMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PUŁAWSKA 221 / 1, 02-715 WARSZAWA

NIP

1231267755
Copy

REGON

145998291
Copy

KRS

0000413987
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-03

Adres rejestrowy

UL. PUŁAWSKA 221 / 1, 02-715 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2012-03-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-03-09

Sygnatura akt

RDF/418970/22/681

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Katarzyna Agnieszka Brzewińska
Prezes Zarządu, 52 lata
UDZIAŁOWCY
Klaudia Katarzyna Budzisz

10% 1 udział o wartości 500 złotych

Katarzyna Agnieszka Brzewińska

90% 9 udziałów o łącznej wartości 4500 (cztery tysiące pięćset) złotych.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
380,8
611,9
448,4
-26,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
524,3
770,3
990,6
28,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
24,4
77,3
76,9
-0,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
449,2
606,8
374,5
-38,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-68,4
5,1
73,9
1350,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
380,8
611,9
448,4
-26,7
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
24,4
73,5
68,8
-6,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
1443,3
93,1
-1350,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
4,7
9,5
6,9
-2,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
4,7
10
7,8
-2,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-18
0,8
16,5
15,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży