ALMAG
UL.NADRZECZNA 3B/B-08, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA
NIP1231267755
TEL+48227089889
Oceń firmę:
ALMAG
NIP1231267755
KRS0000413987
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.NADRZECZNA 3B/B-08, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA

Numer telefonu

+48227089889

O Firmie

Nasze Biuro Rachunkowe specjalizuje się w kompleksowej i profesjonalnej obsłudze księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej małych i średnich przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego oraz organizacji pozarządowych. W ramach naszej działalności prowadzimy księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, ewidencję podatku VAT oraz ewidencję środków trwałych i wyposażenia.

Sporządzamy sprawozdania statystyczne i finansowe na potrzeby GUS-u i ZUS-u. W ramach obsługi kadrowo-płacowej naliczamy wynagrodzenia pracownicze, sporządzamy i przekazujemy rozliczenia i deklaracje do Urzędu Skarbowego, ZUS-u i PFRON-u , wykonujemy przelewy z tytułu wynagrodzeń oraz wystawiamy zaświadczenia o dochodach pracowniczych. Naszym klientom pomagamy w rejestracji spółek w KRS – zapewniamy pełna obsługę prawną i notarialną. Po udzieleniu nam pełnomocnictwa możemy reprezentować godnie Państwa interesy przed urzędami.

Rozliczamy ryczałt ewidencjonowany. Sporządzamy deklaracje podatkowe VAT, CIT i PIT. oraz wyprowadzamy zaległości. Sporządzamy raporty do zarządu, udziałowców, właścicieli firmy, wyprowadzamy zaległości księgowe i podatkowe.

Specjalizujemy się również w pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu firm cudzoziemcom.

Pomagamy w uzyskaniu zezwolenia do pracy dla cudzoziemców i prawa do legalnego zamieszkania w Polsce. Porozumiewamy się w języku angielskim, rosyjskim oraz chińskim.

Prowadzimy współpracę z firmami audytorskimi, kancelariami notarialnymi i prawnymi.

Decydując się na współpracę z nami macie Państwo pewność zastosowania przez nas optymalnych rozwiązań księgowo-podatkowych. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z PZU oraz Licencję Ministerstwa Finansów.

Zapraszamy do współpracy.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ALMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. PUŁAWSKA 221 / 1, 02-715 WARSZAWA

NIP

1231267755
Copy

REGON

145998291
Copy

KRS

0000413987
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-03

Adres rejestrowy

UL. PUŁAWSKA 221 / 1, 02-715 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2012-03-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-03-09

Sygnatura akt

RDF/535310/23/471

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Katarzyna Agnieszka Brzewińska
Prezes Zarządu, 54 lata
UDZIAŁOWCY
Klaudia Katarzyna Budzisz

10% 1 udział o wartości 500 złotych

Katarzyna Agnieszka Brzewińska

90% 9 udziałów o łącznej wartości 4500 (cztery tysiące pięćset) złotych.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa Opis wskaźnika
611,9
448,4
473,1
5,5
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
77,3
76,9
171,4
122,9
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
73,5
68,8
162,2
135,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
606,8
374,5
237,7
-36,5
Podatek dochodowy Opis wskaźnika
3,8
8,1
9,2
13,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
611,9
448,4
473,1
5,5
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
5,1
73,9
236,1
219,6
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi Opis wskaźnika
770,3
990,6
944,4
-4,7
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
1443,3
93,1
68,7
-24,4
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
0,8
16,5
49,9
33,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
10
7,8
18,1
10,3
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
9,5
6,9
17,2
10,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży