Ayming Polska sp. z o.o.
Ul. Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa
NIP5262782733
Oceń firmę:
Ayming Polska sp. z o.o.
NIP5262782733
KRS0000214668
Kapitał zakładowy800 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

O Firmie

Ayming Business Consulting Group Polska jest wiodącą firmą świadczącą usługi w zakresie Business Performance w skali międzynarodowej, powstałą z połączenia Alma Consulting Group Polska i Lowendalmasaï. Celem połączenia jest stworzenie nowego podejścia do konsultingu, które będzie opierało się na ulepszeniu wyników oraz przyspieszeniu procesów wdrażanych w firmach dostosowanych do wymagań i kontekstu, które nastawione będą na poprawę wyników w krótko i długoterminowej perspektywie.

Nasze wieloletnie doświadczenie, oferowanie nowych rozwiązań oraz rozwój podejścia w kategoriach tworzenia wartości pozwalają nam na wzmocnienie konsultingu strategicznego i operacyjnego, jaki oferujemy w czterech dziedzinach naszej działalności: podatki i opłaty, koszty ubezpieczeń społecznych, koszty zakupów, dotacje i Ulgi B+R.

Dysponujemy oddziałami w 14 krajach, w których dedykowane zespoły specjalistów zapewniają kompleksową obsługę naszym klientom. Dzięki nim osiągamy znaczące wyniki w zakresie generowania maksymalnych korzyści, sprawnie uzyskujemy oszczędności, na bieżąco monitorujemy zmiany prawne oraz budujemy indywidualne strategie optymalizacyjne na przyszłość.

Połączenie dwóch firm Alma Consulting Group Polska i Lowendalmasaï, było naturalnym posunięciem gdyż naszym celem jest zapewnienie namacalnych oraz mierzalnych efektów, dzięki którym wyniki firm naszych klientów będą mogły ulec poprawie. Każdego dnia staramy się zapewnić naszym klientom jak najlepszą opiekę oraz rezultaty w podejmowanych przez nas działaniach.

Nasza misja, jako międzynarodowej grupy świadczącej usługi Business performance, polega na odkryciu i rozwijaniu wszelkich aspektów efektywności w celu zrównoważonego tworzenia wartości. Inspirowane sukcesem naszych klientów, działania podejmowane przez Ayming Business Performance Consulting Group Polska zawsze prowadzą do uzyskania namacalnych i mierzalnych wyników, które przyczyniają się do ogólnej efektywności firmy.

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

AYMING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 63, 00-697 WARSZAWA

NIP

5262782733
Copy

REGON

015790364
Copy

KRS

0000214668
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2016-02-15

Adres rejestrowy

UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 63, 00-697 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2004-08-12

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-08-12

Sygnatura akt

RDF/559080/23/534

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
"DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE." -ZGODNIE Z ART. 24 UMOWY SPÓŁKI.
ZARZĄD
Hervé Amar
Prezes
UDZIAŁOWCY
AYMING S.A.S.

100% 1600 udziałów o łącznej wartości 800.000,00 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
17,3
19
21,3
12,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
5
8
6,6
-17,7
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
10,5
12,5
15,3
23
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
15,6
20,4
21,9
7,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,1
-56,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,9
7,3
4,4
-39
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,6
2,4
3,9
65,1
EBITDA Opis wskaźnika
0,8
2,6
3,9
49,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,7
2,5
3,8
55
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,3
1,9
2,9
50,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
14,7
19,4
21
8,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
3,1
15,3
18,7
3,4
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,9
10
13,4
3,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
67,7
61
70
9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
4,7
13,7
18,2
4,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
3,6
12,4
18,2
5,8
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
52
82
45
-37
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
5,7
4,4
6,7
2,3
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-2,3
-2,3
-1,1
1,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży