Allekurier sp. z o.o.
Profesora Stefana Myczkowskiego 45, 30-198 Kraków
NIP6772370941
TEL+48531460128
Oceń firmę:
Allekurier sp. z o.o.
NIP6772370941
KRS0000430370
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Profesora Stefana Myczkowskiego 45, 30-198 Kraków

Numer telefonu

+48531460128

Strona internetowa

https://allekurier.pl/

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Allekurier to nowoczesna platforma dzięki której wyślesz przesyłkę kurierską do dowolnego miejsca w Polsce, Unii Europejskiej oraz do większości krajów na Świecie. Za pośrednictwiem naszego serwisu w łatwy sposób nadasz każdą kopertę, paczkę, a nawet paletę. Posiadamy w ofercie tanie przesyłki największych firm transportowych i kurierskich. Zapewniamy minimum formalności, a także brak umów.

Rodzaj działalności

pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ALLEKURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BALICKA 12A / B4, 30-149 KRAKÓW

NIP

6772370941
Copy

REGON

122640506
Copy

KRS

0000430370
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-03-15

Adres rejestrowy

UL. BALICKA 12A / B4, 30-149 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2012-08-23

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2012-08-23

Sygnatura akt

RDF/404458/22/802

Strona WWW

https://allekurier.pl/

Kody Pkd

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski

52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, TJ. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB DO ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ. DOTYCZY TO ZARÓWNO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU, JAK I CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH SWYM ZAKRESEM ZWYKŁY ZARZĄD SPÓŁKI, CHYBA, ŻE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI KONIECZNA JEST UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
ZARZĄD
Jacek Maj
Wiceprezes Zarządu, 56 lat
Krzysztof Mariusz Kukla
Prezes Zarządu, 35 lat
UDZIAŁOWCY
Krzysztof Mariusz Kukla

50% 50 udziałów o łącznej wartości 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Mirosława Maj

50% 50 udziałów o łącznej wartości 25.000 zł

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2017 rok

Pobrane ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Organ Zarządzający


Zgodnie z podjętą uchwałą i wpisem do KRS, Spółkę reprezentuje Zarząd w składzie:


Prezes Zarządu  Krzysztof Kukla

Wiceprezes Zarządu Jacek Maj


Walne Zgromadzenia reprezentuje dwóch Wspólników, którzy posiadają łącznie 100 udziałów

o wartości nominalnej 500 zł każdy. Udziały na ogólną kwotę 50.000,- zł, zostały objęte za

gotówkę oraz aportem.


Przedmiot działalności Spółki:

Przedmiotem działalności gospodarczej jest magazynowanie i działalność usługowa

wspomagająca transport.

Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym działa jako jednostka lokalna o nr REGON

122640506.

Podstawowym odbiorcą usług są:

 1. Konsumenci


Zdarzenia istotnie wpływające na działalność firmy:


W okresie sprawozdawczym realizowano następujące przedsięwzięcia o charakterze

gospodarczym:


 1. Dokonano zamiany siedziby firmy.

 2. Sfinalizowano transakcję nowego obiektu oraz dokonano przeprowadzki do nowej

  siedziby firmy, w nowej lokalizacji.

 3. Zautomatyzowano nowe procesy związane z obsługą operacyjną klientów

 4. Zwiększono sprzedaż usług klientom będącym podmiotem gospodarczym


Przedsiębiorstwo zakończyło rok obrotowy 2017 zyskiem. Przewiduje się, że w wyniku

kontynuowania dotychczas podjętych przedsięwzięć gospodarczych spółka osiągnie zysk

również na koniec roku obrotowego 2018. Nie podjęto jeszcze decyzji co do wypłaty

dywidendy za rok 2017.


Podsumowanie wyników gospodarczo-finansowych

Zarząd w roku obrotowym zrealizował wszystkie bieżące zadania, a podjęte działania

przyczyniły się do wypracowania zysku w roku obrotowym 2017.


Zarząd zaplanował rozszerzenie działalności gospodarczej dążąc do zwiększania korzyści

majątkowych Spółki i Wspólników.Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019 2020
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
20,3
24,7
30,9
25,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
3,5
3
4,2
38,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,9
4,7
7
50,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
6,4
7,7
11,2
45,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
4,4
3,3
4,1
22,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,2
84,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,1
2,1
2,9
35,3
EBITDA Opis wskaźnika
1,2
2,2
3
35,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,1
2,1
2,9
33,8
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
5,4
3,6
4,3
21,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,9
1,7
2,3
35,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
30,5
37
33,4
-3,6
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
4,4
7
7,6
0,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
45,9
60,7
62,5
1,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
5,9
9
9,7
0,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
5,5
8,7
9,4
0,7
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
62
45
50
5
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,5
1,2
1
-0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-3,6
-1,5
-1,4
0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży