"ALBERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. BISKUPIŃSKA 11, 30-732 KRAKÓW
NIP6821718701
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Przemysł spożywczy Owocowo - warzywny Owoce i warzywa Profil firmy "ALBERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
"ALBERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP6821718701
KRS0000492875
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. BISKUPIŃSKA 11, 30-732 KRAKÓW

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie

w sprawie płatności 506-312-316

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"ALBERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. BISKUPIŃSKA 11, 30-732 KRAKÓW

NIP

6821718701
Copy

REGON

120741634
Copy

KRS

0000492875
Copy

Forma prawna

spółka komandytowa

Data rejestracji na ALEO.com

2023-07-05

Adres rejestrowy

UL. BISKUPIŃSKA 11, 30-732 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2013-12-31

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2013-12-31

Sygnatura akt

RDF/559726/23/158

Kody Pkd

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

77 - Wynajem i dzierżawa

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI CZYLI SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ "ALBERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, 2) KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, Z WYJĄTKIEM WSZYSTKICH CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH W STOSUNKU DO WSZELKICH INSTYTUCJI BANKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI SKŁADANIA DYSPOZYCJI WYPŁATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z RACHUNKÓW BANKOWYCH LUB POLECEŃ PRZELEWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, DO CZEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
"ALBERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
44,6
34,5
31
-10,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
11,9
10,7
10,8
0,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-3,3
-4
-4,3
-8,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
8,6
6,8
6,4
-4,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
0,2
0,2
31,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
1
0,9
0,4
-57
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,4
-0,7
-0,3
53,8
EBITDA Opis wskaźnika
1
0,4
0,2
-51,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
5,5
4,5
5,1
12,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0
-0,4
-0,2
62,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,4
-0,7
-0,3
51,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
10,9
16,8
7,5
-9,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-0,8
-1,9
-1
0,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-38,4
-58,9
-66,7
-7,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,3
1,3
0,7
-0,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-0,8
-1,9
-1
0,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
96
112
126
14
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,5
0,4
0,5
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,6
0,9
0,4
-0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz gofin

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz gofin
Pokaż więcej (14)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży