"AKANT" AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI I KONSERWACJA ZABYTKÓW STANISŁAW ZBOROWSKI
ul. Głogowska 40/11, 60-736 Poznań
NIP7791030804
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Edukacja, sport i rozrywka Kultura i sztuka Inne Profil firmy "AKANT" AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI I KONSERWACJA ZABYTKÓW STANISŁAW ZBOROWSKI
"AKANT" AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI I KONSERWACJA ZABYTKÓW STANISŁAW ZBOROWSKI
NIP7791030804
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Głogowska 40/11, 60-736 Poznań

Strona internetowa

-

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"AKANT" AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI I KONSERWACJA ZABYTKÓW STANISŁAW ZBOROWSKI

Copy

NIP

7791030804
Copy

REGON

630344619
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Adres rejestrowy

ul. Głogowska 40/11, 60-736 Poznań

Przedsiębiorca

STANISŁAW ZBOROWSKI

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie dotyczy

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2001-03-20

Status

Aktywny

Kody Pkd

91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej

35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z - Handel energią elektryczną

35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży