"AK-SPED" sp. z o.o.
Ul. Polna 42C /12, 05-420 Józefów
NIP5272233726
TEL+48 22 841 52 52
Oceń firmę:
"AK-SPED" sp. z o.o.
NIP5272233726
KRS0000069913
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Polna 42C /12, 05-420 Józefów

Numer telefonu

+48 22 841 52 52

O Firmie

Firma AK- sped powstała w 1995 roku. W 1997 roku przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od początku istnienia przedsiębiorstwa zarządza nią ta sama osoba, która pełni funkcje przezesa zarządu. Oficjalna siedziba znajduje się w Karczewie pod Warszawą Naszą misją jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań transportowych, dostosowanych do potrzeb klienta, z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa, opłacalności, troski o dobro pracownika i środowisko. Nasze usługi są adresowane do wszystkich tych, dla których jakość i terminowość usług są priorytetami. Nasz oddany, wysoko wykwalifikowany i wszechstronny zespół ekspertów i młodych innowatorów jest naszym największym atutem. Z dumą możemy powiedzieć, że przez drugą dekadę dostarczamy nasze usługi najbardziej wymagającym Klientom, w tym wielu międzynarodowym liderom w swoich branżach.

Oferta

  • Transport Plandekowy
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Transport w temperaturze kontrolowanej
  • Logistyka kontraktowa
  • Transport "door to door"

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"AK-SPED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. POLNA 42C / 12, 05-420 JÓZEFÓW

NIP

5272233726
Copy

REGON

014999435
Copy

KRS

0000069913
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2019-07-01

Adres rejestrowy

UL. POLNA 42C / 12, 05-420 JÓZEFÓW

Data rejestracji w KRS

2001-12-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-12-10

Sygnatura akt

WA.XIV NS-REJ.KRS/53047/23/350

Kody Pkd

49.41.Z - Transport drogowy towarów

29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

31.0 - Produkcja mebli

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów

39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

43 - Roboty budowlane specjalistyczne

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

49.42 - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

50 - Transport wodny

51 - Transport lotniczy

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

55 - Zakwaterowanie

56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

70 - Działalność firm centralnych (head offices)

71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii

71.10.Z - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77 - Wynajem i dzierżawa

78 - Działalność związana z zatrudnieniem

80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska

81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

96.0 - Pozostała indywidualna działalność usługowa

50.10.B

50.30.B

51.13.Z

51.18.Z

51.19.Z

51.53.A

51.56.Z

60.24.A

60.24.B

60.24.C

63.11.C

63.12.C

63.21.Z

63.40.C

67.20.Z

71.21.Z

71.34.Z

74.40.Z

74.84.B

74.87.B

95.05.Z


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) ze sprzedaży Opis wskaźnika
-1,8
-1,2
33,7
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
0
-2,5
-5972,9
EBITDA Opis wskaźnika
1,5
-0,3
-119,2
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
13
12,6
-3,7
Pozostałe koszty operacyjne Opis wskaźnika
0,3
0,7
185,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,2
-2,7
-1643,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,2
-1,5
-603,8
Aktywa Opis wskaźnika
19
14,5
-23,4
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
-0,8
-2,5
-214,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
0,5
56,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
18,8
17,3
-8,1
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
28,6
23,8
-16,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
11,5
9,4
-18,4
Pozostałe przychody operacyjne Opis wskaźnika
1,8
0,4
-79,6
Amortyzacja Opis wskaźnika
1,8
1,2
-30,4
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-450,7
91,7
542,4
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
0,9
-18,8
-19,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,1
-10,5
-10,6
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-2,8
-10,5
-7,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
5,4
-1,2
-6,6
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
166
193
27
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0.8803710341453552
0.7457883954048157
-0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
3.6007962226867676
-24.27304458618164
-27,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xlsx

01-01-2020 - 31-12-2020
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży