"AGROWIT" HURTOWNIA DODATKÓW PASZOWYCH WIECZOREK I WSPÓLNICY, SPÓŁKA J
POMARZANY 38, 99-340 KROŚNIEWICE
NIP7751004717
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Płody rolne Zboża Profil firmy "AGROWIT" HURTOWNIA DODATKÓW PASZOWYCH WIECZOREK I WSPÓLNICY, SPÓŁKA J
"AGROWIT" HURTOWNIA DODATKÓW PASZOWYCH WIECZOREK I WSPÓLNICY, SPÓŁKA J
NIP7751004717
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

POMARZANY 38, 99-340 KROŚNIEWICE

Kategorie Działalności

Kategoria główna

Rodzaj działalności

producent, hurtownik, dystrybutor

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"AGROWIT" HURTOWNIA DODATKÓW PASZOWYCH WIECZOREK I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

POMARZANY 38, 99-340 POMARZANY

NIP

7751004717
Copy

REGON

610188260
Copy

KRS

0000125145
Copy

Forma prawna

spółka partnerska

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-14

Adres rejestrowy

POMARZANY 38, 99-340 POMARZANY

Data rejestracji w KRS

2002-07-30

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-07-30

Sygnatura akt

RDF/531670/23/668

Kody Pkd

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

49.41.Z - Transport drogowy towarów

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
SPOSÓB REPREZENTACJI
1. KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. 2. PRAWO OKREŚLONE W UST. 1 WSPÓLNICY WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO.
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Adam Wieczorek
33 lata
Dariusz Wieczorek
59 lat
Dorota Wieczorek
59 lat
UDZIAŁOWCY
Adam Wieczorek
Dariusz Wieczorek
Dorota Wieczorek

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
1,8
1,8
3,5
99,3
EBITDA Opis wskaźnika
2,6
2,6
4,4
66,7
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
2,5
3,4
6
73,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
8,7
8,9
8,4
-5,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,9
1,7
3,4
96,3
Aktywa Opis wskaźnika
11,2
12,3
14,4
16,5
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
1,8
1,8
3,5
99,3
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
0,5
0,7
36,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
2,5
3,4
6
73,8
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
76,3
83
115,7
39,5
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
7,4
8,2
10,8
32,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,7
0,9
1
9,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
21,1
19,7
41,5
21,8
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
77,9
72,2
58,5
-13,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
2,4
2,1
3
0,9
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
2,4
2,1
3
0,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
3,4
3,2
3,8
0,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
12
15
19
4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2.986011505126953
2.3854317665100098
1.8147194385528564
-0,6
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-0.1173986941576004
-0.18252606689929962
-0.14959442615509033
0,1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży