Agro-Gurman sp. z o.o.
Kawia, 4/16, 42-202 Częstochowa
NIP5732855330
TEL+48 517 482 318
Oceń firmę:
Agro-Gurman sp. z o.o.
NIP5732855330
KRS0000566351
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Kawia, 4/16, 42-202 Częstochowa

Numer telefonu

+48 517 482 318

Strona internetowa

http://agro-gurman.eu

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Warzywa

Nasiona

Remonty i modernizacja naczep i przyczep

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

AGRO-GURMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. KAWIA 4/16, 42-202 CZĘSTOCHOWA

NIP

5732855330
Copy

REGON

361963457
Copy

KRS

0000566351
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-07-04

Adres rejestrowy

UL. KAWIA 4/16, 42-202 CZĘSTOCHOWA

Data rejestracji w KRS

2015-07-07

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-07-07

Sygnatura akt

CZ.XVII NS-REJ.KRS/2248/22/844

Strona WWW

http://agro-gurman.eu

Kody Pkd

46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.24.Z - Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

49.41.Z - Transport drogowy towarów


Niezarejestrowany

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
UDZIAŁOWCY
FACTORY OF COMPANIES LTD

100% 100 udziałów o łącznej wysokości 5.000,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,6
1
1
4,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0,7
2,7
2,4
-12
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
0,1
227
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,7
1,2
1,1
-4,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0,1
-0,2
-0,1
44,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,5
1
1
4,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,1
-0,1
0,1
227
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-17,7
-3
4,3
7,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-17,7
-3
4,3
7,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-20,9
-20,5
-10,9
9,6
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Sprawozdanie z działalności
Pobierz xades

01-01-2019 - 31-12-2019
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz xades
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży