AGRO GOBARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GRĄBKOWO 73, 63-930 GRĄBKOWO
NIP6991848816
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Chów i hodowla zwierząt Trzoda chlewna Profil firmy AGRO GOBARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AGRO GOBARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6991848816
KRS0000157376
Kapitał zakładowy53 000 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

GRĄBKOWO 73, 63-930 GRĄBKOWO
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

AGRO GOBARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

GRĄBKOWO 73, 63-930 GRĄBKOWO

NIP

6991848816
Copy

REGON

411520891
Copy

KRS

0000157376
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

GRĄBKOWO 73, 63-930 GRĄBKOWO

Data rejestracji w KRS

2003-04-02

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2003-04-02

Sygnatura akt

PO.IX NS-REJ.KRS/15365/23/607

Kody Pkd

01.46.Z - Chów i hodowla świń

01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

49.41.Z - Transport drogowy towarów

75.00.Z - Działalność weterynaryjna


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
67,9
66,8
83,1
24,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
49,1
65,2
83,5
28,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
98,8
83,5
76,5
-8,3
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
147,9
148,6
160
7,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0
-57,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-4
-15,2
-6,5
57,2
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-3,6
-15,4
-4,6
69,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
33,7
43,2
63,6
47,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-4,2
-15,5
-6,9
55,5
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-6,1
-23,1
-8,3
14,8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
66,8
56,2
47,8
-8,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-5,9
-22,7
-7,8
14,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
244
286
361
75
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0,2
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży