AGRIPAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. OGRODOWA 15, 74-404 CYCHRY
NIP6731818787
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Rolnictwo, hodowla i uprawa Chów i hodowla zwierząt Trzoda chlewna Profil firmy AGRIPAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AGRIPAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP6731818787
KRS0000261653
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. OGRODOWA 15, 74-404 CYCHRY
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

AGRIPAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. OGRODOWA 15, 74-404 CYCHRY

NIP

6731818787
Copy

REGON

320225694
Copy

KRS

0000261653
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. OGRODOWA 15, 74-404 CYCHRY

Data rejestracji w KRS

2006-08-08

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-08-08

Sygnatura akt

RDF/519694/23/70

Kody Pkd

01.46.Z - Chów i hodowla świń

01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
JEDNOOSOBOWO
ZARZĄD
Marek Ojcumiły Lechowski
Członek, 54 lata
UDZIAŁOWCY
Olga Bardina Tornil

15% 15 udziałów o łącznej wysokości nominalnej 7.500 złotych

Alberto Morillo Alujas

15% 15 udziałów o łącznej wysokości nominalnej 7.500 złotych

Marek Ojcumiły Lechowski

70% 70 udziałów o łącznej wartości 35.000,00 zł

PROKURA
Wojciech Kazimierz Tołek
prokura łączna, 61 lat
Donata Maria Żołubak
prokura łączna, 45 lat

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Zysk (strata) ze sprzedaży Opis wskaźnika
3,8
5,4
6,6
23,3
Zysk (strata) brutto Opis wskaźnika
2,1
3,1
5,1
65,5
EBITDA Opis wskaźnika
4,3
6,7
8,6
28
Zobowiązania krótkoterminowe Opis wskaźnika
6,8
5,1
4,9
-3,4
Pozostałe koszty operacyjne Opis wskaźnika
0,2
0
0
100,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
5,8
8,8
13,9
57,7
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
3,7
5,5
7,3
34,2
Aktywa Opis wskaźnika
47,7
48,1
50,9
5,7
Zysk (strata) netto Opis wskaźnika
2,1
3,1
5,1
65,5
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,9
477,3
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
19,2
29,2
35,5
21,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
41,9
39,3
36,9
-6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
6,2
7,1
8,7
22,7
Pozostałe przychody operacyjne Opis wskaźnika
0,1
0,1
0,7
593,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,7
1,2
1,2
0,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
37
34,8
36,6
1,8
Kapitał własny do aktywów ogółem Opis wskaźnika
12,1
18,4
27,4
9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
11,1
10,5
14,4
3,9
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
11,1
10,5
14,4
3,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
22,6
22,9
24,1
1,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
129
64
51
-13
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
0.9170229434967041
1.3916207551956177
1.7670801877975464
0,4
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
8.44351863861084
5.435042858123779
3.8981127738952637
-1,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży