AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARREKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. GŁÓWNA 122, 97-410 KLESZCZÓW
NIP7690005408
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy IT i telekomunikacja Telekomunikacja Usługi telekomunikacyjne Profil firmy AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARREKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARREKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP7690005408
KRS0000907459
Kapitał zakładowy2 352 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. GŁÓWNA 122, 97-410 KLESZCZÓW

Strona internetowa

www.arreks.com.pl
Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARREKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GŁÓWNA 122, 97-410 KLESZCZÓW

NIP

7690005408
Copy

REGON

590300660
Copy

KRS

0000907459
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. GŁÓWNA 122, 97-410 KLESZCZÓW

Data rejestracji w KRS

2021-07-01

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2021-07-01

Sygnatura akt

RDF/503921/23/694

Strona WWW

WWW.ARREKS.COM.PL

Kody Pkd

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Agnieszka Zofia Bednarska
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
GMINA KLESZCZÓW

100% 2 352 udziałów o łącznej wartości 2 352 000,00 złotych

PROKURA
Marzena Michalczyk
prokura łączna niewłaściwa, obejmująca umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu spółki, 47 lat
Artur Zieliński
prokura łączna niewłaściwa, obejmująca umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu spółki, 53 lata
RADA NADZORCZA
Anna Niedbała
51 lat
Marcin Jakub Sulikowski
32 lata
Urszula Barbara Figura
56 lat

Dotacje unijne

Pokaż więcej

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
13,1
14,9
13
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,5
0,7
24,3
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,9
0,7
-25,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1,5
1,4
-7,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,6
0,5
-19,1
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,1
0,1
-23
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0,4
-0,2
32,2
EBITDA Opis wskaźnika
-0,3
-0,2
35,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
1,2
1,1
-4,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0,4
-0,2
32,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0,4
-0,2
32,1
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-38,2
-35
3,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-2,7
-1,6
1,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
63
50,4
-12,6
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-2,2
-1,2
1
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-2,7
-1,6
1,1
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
14
15
1
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży