Agc Glass Poland sp. z o.o.
Jachimowicza 11, 58-306 Wałbrzych
NIP8862339321
Oceń firmę:
Agc Glass Poland sp. z o.o.
NIP8862339321
KRS0000072464
Kapitał zakładowy34 537 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Jachimowicza 11, 58-306 Wałbrzych

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

AGC GLASS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JACHIMOWICZA 11, 58-306 WAŁBRZYCH

NIP

8862339321
Copy

REGON

890654347
Copy

KRS

0000072464
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2020-09-18

Adres rejestrowy

UL. JACHIMOWICZA 11, 58-306 WAŁBRZYCH

Data rejestracji w KRS

2001-12-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-12-18

Sygnatura akt

WR.IX NS-REJ.KRS/19183/23/529

Kody Pkd

23.12.Z - Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

49.41.Z - Transport drogowy towarów

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 EURO (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY EURO) - PRZELICZANYCH NA ZŁOTE POLSKIE WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU DLA TEJ WALUTY OGŁASZANEGO PRZEZ NBP Z DNIA POPRZEDZAJĄCEGO ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA - WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ZARZĄD
Radosław Gładyś
Członek Zarządu, 51 lat
Roman Beran
Członek Zarządu
Sławomir Grzegorz Sobczyk
Członek Zarządu, 52 lata
Petr Mazzolini
Prezes Zarządu
Marek Tomasz Grzebyk
Członek Zarządu, 62 lata
UDZIAŁOWCY
AGC FLAT GLASS CZECH A.S., CLEN AGC GROUP

100% 34537 udziałów o łącznej wysokości 34.537.000,00 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych)

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2020 2021 2022
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
176,4
195,9
226,9
15,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
34,1
49,8
50,4
1,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
30,8
31
29,1
-6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
65
80,8
79,5
-1,6
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,5
1,9
0,9
-50,2
Amortyzacja Opis wskaźnika
2,7
3,2
3,5
10
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,5
0,6
-0,7
-212,3
EBITDA Opis wskaźnika
5,2
4,7
4,3
-8,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
34,9
48,6
48,7
0,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
2,5
1,5
0,7
-49,2
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,8
0,1
-1,9
-1515,4
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
2,8
0,4
-6,4
-6,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
0,5
0,1
-0,8
-0,9
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
47,5
38,4
36,6
-1,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,9
2,4
1,9
-0,5
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
0,8
0,3
-0,3
-0,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
56
78
71
-7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży