ALEO.com Firmy Medycyna, farmacja i kosmetyki Leki i produkty lecznicze Profil firmy AFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP5213834855
KRS0000738109
Kapitał zakładowy120 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. DOMANIEWSKA 17/19 / 133, 02-672 WARSZAWA

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Medycyna, farmacja i kosmetyki Leki i produkty lecznicze
Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

AFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. DOMANIEWSKA 17/19 / 133, 02-672 WARSZAWA

NIP

5213834855
Copy

REGON

380815934
Copy

KRS

0000738109
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. DOMANIEWSKA 17/19 / 133, 02-672 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2018-07-23

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2018-07-23

Sygnatura akt

RDF/339346/21/530

Kody Pkd

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

08 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie

45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

53 - Działalność pocztowa i kurierska

68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

77 - Wynajem i dzierżawa

79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

85 - Edukacja


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Kang Li
Prezes Zarządu, 52 lata
UDZIAŁOWCY
Tao Zhang

25% 600 udziałów o łącznej wartości nominalnej 30 000,00 złotych

Kang Li

75% 1800 udziałów o łącznej wartości nominalnej 90 000,00 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2018 2019
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
33,3
328,2
886,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
103,4
662,6
540,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
104,1
116,4
11,9
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
207,5
779
275,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
104,1
280,3
169,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,5
1,5
212,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-15,8
14,5
191,5
EBITDA Opis wskaźnika
-20
15,7
178,7
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
207,5
779
275,4
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-15,8
12,3
178,1
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-20,5
14,2
169,4
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-15,2
10,6
25,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-47,5
3,8
51,3
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
50,2
14,9
-35,3
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-60,1
4,8
64,9
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-47,5
4,4
51,9
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
1135
737
-398
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2
1,2
-0,8
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
0,4
22,7
22,3
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży