Adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie
al. Józefa Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów
NIP6621805341
TEL+48 721 943 242
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi finansowe i doradcze Doradztwo prawne Profil firmy Adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie
Adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie
NIP6621805341
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

al. Józefa Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

Numer telefonu

+48 721 943 242

Strona internetowa

adwokat-rzeszow24.pl

Media społecznościowe

Oddziały

Adwokat Piotr Czyżyński Filia Kancelarii adwokackiej w Przeworsku

Piłsudskiego, 37-200 Przeworsk
+48 721 943 242

Adwokat Piotr Czyżyński Filia Kancelarii adwokackiej w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 3a, 37-500 Jarosław
+48 781 292 897

O Firmie

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie

Kancelaria adwokata Piotra Czyżyńskiego zajmuje się sprawami o:

 

 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • rozwód,
 • separację,
 • alimenty,
 • ustalenie sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • zasiedzenie,
 • uwłaszczenie,
 • zapłatę wynagrodzenia za pracę,
 • wydanie świadectwa pracy,
 • znieważenie,
 • pomówienie,
 • zatrzymanie prawa jazdy.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to rozwiązanie dla osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań. Mogą to być również przyczyny zawinione przez dłużnika, jednak wówczas należy liczyć się z tym, że plan spłaty może zostać wydłużony nawet do 7 lat. Przed nowelizacją prawa upadłościowego nie istniała możliwość pozbycia się zadłużenia. Co prawda istniała już wcześniej upadłość konsumencka, ale jej wdrożenie wymagało spełnienia bardzo rygorystycznych przesłanek. Po zmianach praktycznie każdy niewypłacalny dłużnik może ogłosić upadłość konsumencką. Oczywiście upadłość konsumencka nie jest korzystna dla wierzycieli dłużnika, gdyż najczęściej są oni w praktyce całkowicie pozbawieni możliwości dochodzenia swoich praw. Co prawda mogą zgłosić swoją wierzytelność, jednak ze względu na ubóstwo masy upadłościowej nie zostanie ona zaspokojona w istotnej części lub nawet wcale. 

 

Sprawami rozwodowymi zajmuje się większość adwokatów. Rozwód to postępowanie, które generuje dla stron duży poziom stresu. Tym bardziej w tej sprawie warto skorzystać z pomocy fachowego doradcy, któremu będzie można zaufać. Adwokat nie tylko będzie nas reprezentował na rozprawie, ale także sporządzi wszystkie potrzebne dokumenty i będzie pozostawał z nami w stałym kontakcie telefonicznym. Klienci cenią sobie zwłaszcza to, że mogą w każdym momencie zadzwonić do swojego adwokata i uzyskać wszelkie informacje dotyczące prowadzonej sprawy.

Separacje są znacznie rzadsze niż rozwód, a szkoda. Większość małżonków od razu decyduje się na wszczęcie procedury rozwodowej, pomijając etat separacji. Separacja jest orzekana w sytuacji, gdy nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego, który ma charakter zupełny, ale nie trwały. W praktyce oznacza to, że małżonkowie żyją oddzielnie przez niedługi czas i istnieje szansa, że wrócą do siebie. 

Sprawy o alimenty są bardzo często spotykane w naszej praktyce prawnej. Do opłacania alimentów najczęściej są zobowiązani rodzice, zarówno matka, jak i ojciec, ale taki obowiązek może ciążyć także na dzieciach względem rodziców, małżonkach. W niektórych sytuacjach do alimentacji są zobowiązani także dziadkowie, rodzeństwo, a nawet ojczym lub macocha. Te ostatnie sytuacje mają jednak charakter subsydiarny, jeżeli osoba zobowiązana w pierwszej kolejności nie może realizować swojego obowiązku. Wysokość zobowiązania alimentacyjnego zależy z jednej strony od możliwości zarobkowych zobowiązanego, a drugiej strony od uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentacji. W praktyce Sądy w większości przypadków ustalają wysokość możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji biorąc pod uwagę faktyczne zarobki. Tylko w sytuacji, gdy dana osoba nie pracuje lub pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy możliwości zarobkowe są ustalane w sposób hipoteczny. Jest to zrozumiałe, gdyż w sytuacji, gdyby Sąd każdorazowo musiał ustalać hipotetyczne możliwości zarobkowe zobowiązanego potrzebowałby wiadomości specjalnych, co wiązałoby się koniecznością powołania biegłego. Ponadto mogłoby doprowadzać do sytuacji, że osoba, która nie uzyskuje dochodów, które biorąc pod uwagę jej kwalifikację powinna średnio uzyskać zostałaby pozbawiona środków do życia. 

 

Z roku na rok rośnie liczba rodziców, którzy żyją oddzielnie. W związku z tym Sądy rozpatrują coraz więcej spraw o ustalenie sposobu wykonywania kontaktów ze wspólnym małoletnim dzieckiem stron. W sprawach tych czasami zachodzi konieczność zwrócenia się o wydanie opinii do zespołu sądowych specjalistów. Specjaliści ci mają zwykle wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki i dziedzin pokrewnych, w większości spraw i opinii takiego zespołu jest decydująca dla roztryśnięcia sprawy. Zasadą jest, że rodzić ma prawo spotykać się z dzieckiem bez obecności drugiego rodzica. W wyjątkowych sytuacjach zasada ta może nie znaleźć zastosowania, względnie spotkania te będą się odbywać w obecności kuratora sądowego, którego koszty będzie musiał pokryć rodzic. 

Pozbawienie, czy też ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest łatwe. Zasadą jest, że władza rodzicielska przysługuje obydwojgu rodzicom. Pobawienie władzy rodzicielskiej jest możliwe przede wszystkim w sytuacji, gdy zachowanie rodzica zagraża życiu lub zdrowiu dziecka, względnemu jego prawidłowemu rozwojowi. W sytuacji, gdy rodzic nie interesuje się dzieckiem zdania judykatury są podzielone. Na pewno pozbawienie władzy rodzicielskiej nie może być pochopne, jeżeli następuje z innych przyczyn niż zagrożenie życia lub zdrowia dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje natomiast, w sytuacji, podejmowanie wspólnych decyzji przez rodziców napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Jeżeli rodzić, który nie sprawuje bieżącej opieki nad dzieckiem przebywa za granicą w niektórych sytuacjach ograniczenie jego władzy rodzicielskiej do udziału w podejmowaniu najważniejszych decyzji w imieniu dziecka będzie zasadne. Zawieszenie władzy rodzicielskiej dotyczy natomiast przypadków, gdy zaistniała przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, np. ciężka choroba czy wyjazd za granicę. Warto w tych sprawach zwrócić się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego. 

 

Zasiedzenie to postępowanie sądowe, które ma na celu ustalenie, że dana osoba nabyła własność nieruchomości wskutek jej posiadania samoistnego przez określony ustawowo okres. Jak w każdej sprawie cywilnej wnioskodawcę oraz innych uczestników postępowania może reprezentować adwokat lub radca prawny. Warto także pamiętać, że stwierdzenie nabycia nieruchomości w tej drodze wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. 

 

Uwłaszczenie to podobny rodzaj nabycia nieruchomości jak zasiedzenie. Zaletą uwłaszczenia jest brak obowiązku uiszczenia z tego tytułu podatku oraz opłaty sadowej. Przesłanki uwłaszczenia nieruchomości są jednak inne niż w przypadku zasiedzenia. W naszej praktyce prowadzimy także sprawy o uwłaszczenie. 

 

Pomagamy także pracownikom i pracodawcom w rozwiązywaniu problemów prawnych. Czasami wystarczy porada prawna, a w innych przypadkach konieczna jest reprezentacja w Sądzie.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria Adwokacka

Copy

Adres do doręczeń

al. Józefa Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

NIP

6621805341
Copy

REGON

381264034
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2024-01-02

Adres rejestrowy

al. Józefa Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. im. Jana Pawła II 3a, 37-500 Jarosław

Przedsiębiorca

Piotr Czyżyński

Małżeńska wspólność majątkowa

Tak

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2018-09-10

Status

Aktywny

Kody Pkd

69.10.Z - Działalność prawnicza

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży