ALEO.com Firmy Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja wodna Profil firmy Adam-Sped & Mario-Trans sp. z o.o.
Adam-Sped & Mario-Trans sp. z o.o.
NIP5732855927
KRS0000570335
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Aleja 11 Listopada 12 /20, 42-216 Częstochowa

Kategorie Działalności

Kategoria główna
Logistyka, spedycja, transport Transport i spedycja wodna

O Firmie

Spółka zajmuje się przewozem towarów oraz pośrednictwem w przewozach towarów na terenie Polski i zagranicą. Specjalizuje się przewozem drobnicowym, ekspresowym, przeprowadzkami, przewozami ponadgabarytowymi. Obsługujemy duże firmy jak i indywidualnych klientów...

Rodzaj działalności

pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Adam-Sped & Mario-Trans sp. z o.o. w likwidacji

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

Ul. Równoległa 20/24 /50, 42-216 Częstochowa

NIP

5732855927
Copy

REGON

362270526
Copy

KRS

0000570335
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-11-11

Adres rejestrowy

Ul. Równoległa 20/24 /50, 42-216 Częstochowa

Data rejestracji w KRS

2015-08-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-08-18

Kody Pkd

52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport

47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

50.4 - Transport wodny śródlądowy towarów

50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.29.A - Działalność morskich agencji transportowych

52.29.B - Działalność śródlądowych agencji transportowych

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych

56.1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

56.3 - Przygotowywanie i podawanie napojów

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów


Niezarejestrowany
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZarząd
SPOSÓB REPREZENTACJI
Do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz spółki upoważniony jest w przypadku zarządu wieloosobowego każdy członek zarządu samodzielnie

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
9,5
2,9
-69,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
0
0
0
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-2,9
-3,8
-30,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
6,8
0
-100
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
2,7
2,9
7,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
9,5
2,9
-69,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-2,9
-3,8
-30,6
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-109,2
-132,7
-23,5
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
28,1
100
71,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2020 - 04-02-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2020 - 04-02-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2020 - 04-02-2020
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży