ACTIVE-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SOKOLA 41, 30-244 KRAKÓW
NIP9452160178
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi finansowe i doradcze Doradztwo biznesowe Profil firmy ACTIVE-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ACTIVE-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP9452160178
KRS0000388280
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. SOKOLA 41, 30-244 KRAKÓW

O Firmie

Dużo firm planuje wydzielenie części codziennie wykonywanych czynności na zewnątrz. Naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców wychodzą różnego rodzaju firmy usługowe i agencje. Tego typu usługi to między innymi doradztwo biznesowe.

Do zakresu działalności firm z tej kategorii trzeba zaliczyć takie usługi jak przeprowadzanie audytów i doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji.

ACTIVE-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ prowadzi działania z zakresu doradztwa biznesowego, to znaczy wprowadza działania mające na celu poprawę płynności finansowej i pozycji na rynku swoich klientów. Do takich czynności zaliczamy między innymi strategie marketingowe. Sprawdź profil tej firmy.

Czy to Twoja firma? Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienai o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Dołącz do ALEO.com

Dane Rejestrowe

Firma została usunięta z KRS 11 lis 2022 r.

Nazwa pełna

ACTIVE-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SOKOLA 41, 30-244 KRAKÓW

NIP

9452160178
Copy

REGON

122854271
Copy

KRS

0000388280
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. SOKOLA 41, 30-244 KRAKÓW

Data rejestracji w KRS

2011-06-07

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2011-06-07

Sygnatura akt

KR.XI NS-REJ.KRS/30121/22/173

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych

18.11.Z - Drukowanie gazet

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi

28.11.Z - Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii

28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

32 - Pozostała produkcja wyrobów

33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z - Transport drogowy towarów

49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

58.11.Z - Wydawanie książek

58.13.Z - Wydawanie gazet

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane finansowe

Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5,1
5,1
5,1
0
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
5,1
5,1
5,1
0
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0
0
0
0
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
5,1
5,1
5,1
0
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
0
0
0
0
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
100
100
100
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2019 - 31-12-2019
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży