Suncorp sp. z o.o.
Ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 /25, 50-078 Wrocław
NIP8971757307
TEL48729551053
Oceń firmę:
Suncorp sp. z o.o.
NIP8971757307
KRS0000341366
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 /25, 50-078 Wrocław

Numer telefonu

48729551053

Strona internetowa

www.suncorp.biz.pl

Oddziały

Suncorp Sp. z o.o.

Dubisa 1, 38-460 Jedlicze
+48509879262

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

SUNCORP Sp. z o.o. skupuje długi wynikające z faktur, nakazów sądowych oraz innych dokumentów na podstawie Umowy Przelewu Wierzytelności. W ramach umowy nasza firma przejmuje całą wierzytelność wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami.


SUNCORP Sp. z o.o. specjalizuje się w odzyskiwaniu wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego.


Nasze usługi windykacyjne nie ograniczają się jedynie do terenu Polski, ale poprzez współpracę z biurami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi kancelariami prawnymi mogą obejmować praktycznie wszystkie kraje świata w zależności od potrzeby klienta.


Windykacja zagraniczna to proces skomplikowany, wymagający specjalistycznej wiedzy. Jej specyfika wynika z odmienności zwyczajów handlowych i regulacji prawnych, dotyczących np. okresu przedawnienia czy procedur postępowania sądowego. Zlecona windykacja poza terytorium Polski będzie prowadzona przez windykatorów i prawników pracujących na terenie kraju dłużnika.


SUNCORP Sp. z o.o. prowadzi działania zmierzające do całkowitego oddłużenia naszych klientów. Oddłużanie za pomocą upadłości konsumenckiej zakłada, że pozbywamy się całości zadłużenia. 

Rodzaj działalności

pośrednik, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SUNCORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 4 / 25, 50-078 WROCŁAW

NIP

8971757307
Copy

REGON

021086360
Copy

KRS

0000341366
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-05-16

Adres rejestrowy

UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 4 / 25, 50-078 WROCŁAW

Data rejestracji w KRS

2009-11-27

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2009-11-27

Sygnatura akt

RDF/469848/23/839

Strona WWW

www.suncorp.biz.pl

Kody Pkd

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZARZĄD
Krzysztof Dubis
Prezes Zarządu, 45 lat
UDZIAŁOWCY
Krzysztof Stanisław Dubis

50% 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 25.000zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Ewa Monika Gromkiewicz

50% 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 25.000zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

PROKURA
Jan Gromkiewicz
samoistna, 44 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,5
0,7
1,7
136,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,6
188,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-0
0
0,1
242,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
0,2
0,5
0,7
47
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
2477,8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0
0
0,1
394,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
0
0,1
135,3
EBITDA Opis wskaźnika
-0
0
0,1
265,6
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,6
179,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
0
0,1
125,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0
0
0,1
138,9
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
366,8
107,6
70,8
-36,8
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-1,4
3,5
3,4
-0,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-1
10,7
12,5
1,8
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-0,4
3,8
5,8
2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1,4
3,5
3,5
0
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
130
100
122
22
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (1)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży