Abes Audit sp. z o.o.
J. Bema, 60, 304, 01-225 Warszawa
NIP5272736752
TEL+48607625296
Oceń firmę:
Abes Audit sp. z o.o.
NIP5272736752
KRS0000558516
Kapitał zakładowy60 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

J. Bema, 60, 304, 01-225 Warszawa

Numer telefonu

+48607625296

Strona internetowa

http://www.abesaudit.com/

O Firmie

Jesteśmy niezależną firmą audytorską założoną w 2004 r. Skupiamy się na ograniczeniu ryzyka przez naszych klientów, dlatego podstawą zaplanowania prac atestacyjnych jest oszacowanie ryzyka zniekształceń, a przy usługach doradczych bierzemy pod uwagę zarówno ryzyko biznesowe, jak i ryzyko kontroli lub ryzyko niepowodzenia w osiągnięciu celu wyznaczonego przez klienta. Wyniki naszych prac pozwalają na polepszenie procesu zarządzania ryzykiem u naszych klientów.

Wieloletnie doświadczenie biznesowe i gruntowne wykształcenie w obszarze finansów, rachunkowości i audytu upoważnia nas do zagwarantowania Państwu kompleksowej obsługi oraz wysokiej jakości usług. Razem z naszymi współpracownikami oferujemy nowoczesne rozwiązania oparte o sprawdzone standardy pracy. Mając na uwadze iż potrzeby każdego z naszych klientów są inne, staramy się cały czas ulepszać standardy naszej pracy, zachowując przy tym elastyczność i indywidualne podejście – stosowne dla każdego z naszych klientów.

W naszych działaniach stawiamy na zadowolenie klientów, co pozwoliło nam w poprzednich latach osiągnąć ugruntowaną pozycję na rynku podmiotów zajmujących się badaniami i przeglądami sprawozdań finansowych, dotacji unijnych, badaniami planów połączeń i przekształceń, doradztwem księgowo-finansowym oraz usługami z dziedziny doradztwa podatkowego.

Oferta

NASZE PROFESJONALNE USŁUGI

Audyt i usługi atestacyjne

Wnioski z prac audytorskich pozwalają lepiej zarządzać ryzykiem. Usługi atestacyjne różnią się między sobą poziomem zapewnienia. Badanie sprawozdania finansowego gwarantuje wysoki racjonalny poziom pewności braku istotnych zniekształceń w atestowanym sprawozdaniu i pozwala na sformułowanie bardziej szczegółowych wniosków. Niższą pewność i bardziej ogólne wnioski daje przeprowadzenie przeglądu. Wybór usługi zależy od wymogów formalnych, ale też od celu, dla jakiego jest ona zamawiana. Usługi dotyczące audytu i usług atestacyjnych obejmują:

 • Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych
 • Audyt środków unijnych
 • Audyt Organizacji Pożytku Publicznego
 • Przeglądy sprawozdań finansowych
 • Badanie zgodności wyceny aktywów TFI
 • Badanie raportów CSR
 • Badanie pakietów konsolidacyjnych
 • Pozostałe usługi atestacyjne
 • Badanie prognoz wyników emitenta

Wyceny i ekspertyzy

Usługi eksperckie wspomagają podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych dostarczając profesjonalnych porad z zakresu finansów, zarządzania i rachunkowości. Zdefiniowanie celu ekspertyzy jest punktem wyjścia dla wyboru sposobu jej realizacji. W przypadku wycen można zastosować różnorodne sposoby oszacowania w zależności od okoliczności i celu. Uzyskanie profesjonalnej wyceny lub ekspertyzy ogranicza ryzyko podjęcia nietrafionej decyzji. Usługi dotyczące wycen i ekspertyz obejmują:

 • Wycena aportów
 • Wycena spółek i transakcji
 • Wycena firmy i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ekspertyzy na potrzeby sądowe
 • Badania wyceny aportów
 • Badanie planów przekształceń
 • Audyt śledczy

Doradztwo i audyt wewnętrzny

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z zarządzaniem ryzykiem, które występuje w otoczeniu gospodarczym jednostki. Sprawne zarządzanie wymaga szerokiej wiedzy i elastyczności w radzeniu sobie z ciągle zmieniającymi się warunkami. Dzielimy się wiedzą i pomagamy przeciwdziałać zagrożeniom proponując rozwiązania, które zamienią ryzyko w sukces poprzez wdrożenie rozwiązań lepiej chroniących przed nieprawidłowościami. Usługi dotyczące doradztwa i audytu wewnętrznego obejmują:

 • Badania due diligence
 • Wprowadzanie do publicznego obrotu i restrukturyzacja
 • Wspomaganie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Doradztwo CSR
 • Usprawnianie procesów operacyjnych
 • Wzmacnianie ładu korporacyjnego

Doradztwo podatkowe

Identyfikujemy operacje charakteryzujące się ryzykiem podatkowym, zalecamy ewentualne korekty, określamy skutki sytuacji, mogących budzić wątpliwości organów podatkowych i skarbowych. Oferujemy także optymalizację podatkową. Opracowujemy odwołania od decyzji podatkowych i reprezentujemy klientów przed Naczelnikami Urzędów Skarbowych. Pomagamy w podjęciu szybkiej i właściwej decyzji związanej ze stosowaniem prawa podatkowego. Usługi dotyczące doradztwa podatkowego obejmują:

 • Audyt podatkowy - analiza ryzyka podatkowego
 • Przygotowanie pism oraz wniosków o interpretację podatkową
 • Przygotowanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Odwołania do organów podatkowych i do NSA
 • Doradztwo w złożonych problemach podatkowych
 • Optymalizacja podatkowa

Raportowanie, rachunkowość i CSR

Oferujemy wsparcie w sporządzaniu raportów wg indywidualnych potrzeb klienta. Raportowanie zarządcze daje dostęp do użytecznych informacji w przyjaznej, możliwej do dalszego przetwarzania formie. Klientom proponujemy alternatywne rozwiązania pozwalające na optymalizację zasad rachunkowości, rachunku kosztów i działalności. Pomagamy przy wdrażaniu MSSF oraz w przekształcaniu sprawozdań stosownie do wymogów tych standardów. Usługi dotyczące raportowania, rachunkowości i CSR obejmują:

 • Przekształcanie sprawozdań finansowych na sporządzone wg MSSF
 • Opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • Usługi kompilacji (sporządzanie sprawozdań finansowych)
 • Doradztwo w zakresie wyceny aktywów i pasywów
 • Przeglądy utraty wartości i wyceny dla celów sprawozdawczości
 • Opracowanie systemu i ewidencji CSR i raportowanie CSR
 • Optymalizacja rachunku kosztów
 • Nadzór księgowy
 • Usługi dla start-up-ów

Szkolenia

Dynamiczne zmiany w zakresie przepisów podatkowych i sprawozdawczych, ewolucja wymogów raportowania, nowości w zakresie zarządzania zmuszają do stałego poszerzania posiadanych wiadomości by zapobiec ryzyku braku aktualnej i praktycznej wiedzy. Oferujemy szkolenia, które są skierowane zarówno dla kadry kierowniczej oraz pracowników działów finansowo-księgowych jak i biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Oferujemy następujące szkolenia:

 • Szkolenia na zamówienie
 • Warsztaty dla biegłych i pracowników audytu
 • Szkolenia obligatoryjne

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ABES AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. JÓZEFA BEMA 60 / 304, 01-225 WARSZAWA

NIP

5272736752
Copy

REGON

361548994
Copy

KRS

0000558516
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2017-02-16

Adres rejestrowy

UL. JÓZEFA BEMA 60 / 304, 01-225 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2015-05-15

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2015-05-15

Sygnatura akt

RDF/446019/22/120

Strona WWW

http://www.abesaudit.com/

Kody Pkd

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

58.11.Z - Wydawanie książek

58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE A DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZARZĄD
Arkadiusz Michał Barcikowski
Członek Zarządu, 56 lat
Olgierd Chodyniecki
Wiceprezes Zarządu, 54 lata
Alina Barcikowska
Prezes Zarządu, 55 lat
UDZIAŁOWCY
Olgierd Chodyniecki

10,1% 120 udziałów o łącznej wartości 6.000,00 zł

Alina Barcikowska

89,9% 1068 udziałów o łącznej wartości 53.400,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
73,5
146,2
230,5
57,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Opis wskaźnika
153,9
415,9
397,3
-4,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-93,6
81,9
46,5
-43,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
191,1
198,9
240,8
21,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
-117,6
-52,7
-10,3
80,4
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
73,5
146,2
230,5
57,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-93,6
78,7
42,4
-46,2
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-60,8
18,9
10,7
-8,2
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-60,8
19,7
11,7
-8
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
-160
-36
-4,5
31,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży