ABC PAPIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ABC PAPIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Surowce i półprodukty › Inne

Identyfikator firmy (NIP)

7122788122

Dane teleadresowe

20-148 LUBLIN, ZWIĄZKOWA 27

Zobacz w Google Maps
Profil niepotwierdzony
12484odwiedzin wszystkich profili w ciągu ostatnich 24h
- / 5Ocena firmy ( 0)
Oceń firmę

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Aby wysłać wiadomość musisz się zalogować

Działalność firmy

O nas

Data rejestracji na Aleo:

2015-04-09

Kody PKD:

46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 85 - EDUKACJA
 • 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 • 81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 • 62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 09 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 22 - PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • 78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
 • 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 31 - PRODUKCJA MEBLI
 • 18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 92 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 • 38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 93 - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 17 - PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
 • 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 55 - ZAKWATEROWANIE
 • 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 91 - DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
Ukryj szczegóły
Szczegóły

Oferta

Aby kontynuować, popraw błędy

Wystawiam opinię:

Dane rejestrowe firmy

Dane z KRS

Nazwa pełna:

ABC Papier sp. z o.o.

Identyfikator firmy (NIP):

7122788122

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy:

Związkowa 27, 20-148, Lublin, lubelskie, Polska

KRS:

0000153988

Data rejestracji w KRS:

2003-03-04

Sygnatura akt:

LU.VI NS-REJ.KRS/8748/17/789

Sąd rejonowy:

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:

50 000,00 zł

REGON:

432644289

Pokaż mniej
Pokaż wszystkie

Władze firmy

Organ reprezentacji:

Zarząd Spółki

Sposób reprezentacji:

W przypadku zarządu jednoosobowego - do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zarejestruj się, aby zobaczyć

Udziałowcy

Zarejestruj się, aby zobaczyć

Dane finansowe

Dane finansowe są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników. Stwórz profil firmowy na Aleo i zyskaj dostęp do poniższych informacji o potencjalnych kontrahentach.

Klasa ryzyka
Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
w Polsce.

Giełda wierzytelności
Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Aleo bisnode data example

Paydex
Wskaźnik opóźnień w spłacie należności.

 1. Klasa ryzyka
  Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
  w Polsce.

 2. Paydex
  Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 3. Giełda wierzytelności
  Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
  w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Kup pełny raport Bisnode. Zyskaj dostęp do szczegółowych danych finansowych.
Sprawdź wiarygodność firmy oraz oszacuj ryzyko transakcji.

Zamów szczegółowy raport finansowy

 

Powiązania