ABC PAPIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ABC PAPIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Surowce i półprodukty › Inne

Identyfikator firmy (NIP)

7122788122

Dane teleadresowe

20-148 LUBLIN, ZWIĄZKOWA 27

Zobacz w Google Maps
Profil niepotwierdzony
- / 5Ocena firmy ( 0)

Aby kontynuować, popraw błędy

Aby wysłać wiadomość musisz się zalogować

Działalność firmy

O nas

Kody PKD:

46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 85 - EDUKACJA
 • 49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 • 81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 • 62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 09 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 22 - PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 23 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 95 - NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 • 78 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
 • 33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 31 - PRODUKCJA MEBLI
 • 18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 92 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 56 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 • 38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 93 - DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 17 - PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
 • 52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 55 - ZAKWATEROWANIE
 • 73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 91 - DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
Ukryj szczegóły
Szczegóły

Oferta

Opinie od firm

Aby kontynuować, popraw błędy

Dane rejestrowe firmy

Dane z KRS

Nazwa pełna:

ABC Papier sp. z o.o.

Identyfikator firmy (NIP):

7122788122

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy:

Związkowa 27, 20-148, Lublin, lubelskie, Polska

KRS:

0000153988

Data rejestracji w KRS:

2003-03-04

Sygnatura akt:

LU.VI NS-REJ.KRS/8748/17/789

Sąd rejonowy:

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:

50 000,00 zł

REGON:

432644289

Pokaż mniej
Pokaż wszystkie

Władze firmy

Organ reprezentacji:

Zarząd Spółki

Sposób reprezentacji:

W przypadku zarządu jednoosobowego - do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zaloguj się, aby zobaczyć

Komitet założycielski

Zaloguj się, aby zobaczyć

Udziałowcy

Zaloguj się, aby zobaczyć

Akcjonariusze

Zaloguj się, aby zobaczyć

Dane finansowe

Dane finansowe są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników. Stwórz profil firmowy na Aleo i zyskaj dostęp do poniższych informacji o potencjalnych kontrahentach.

Klasa ryzyka
Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
w Polsce.

Giełda wierzytelności
Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Przykładowe dane

Paydex
Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 1. Klasa ryzyka
  Ryzyko handlowe kontrahenta na tle całej populacji firm
  w Polsce.

 2. Paydex
  Wskaźnik opóźnień w spłacie należności

 3. Giełda wierzytelności
  Informacje o wystawionych na sprzedaż wierzytelnościach
  w monitorowanych przez Bisnode giełdach wierzytelności.

Kup pełny raport Bisnode. Zyskaj dostęp do szczegółowych danych finansowych.
Sprawdź wiarygodność firmy oraz oszacuj ryzyko transakcji.

Zamów szczegółowy raport finansowy

 

Powiązania