ALEO.com Firmy Usługi dla firm Usługi finansowe i doradcze Doradztwo biznesowe Profil firmy "ABAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"ABAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP1132598526
KRS0000252570
Kapitał zakładowy50 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL. GRÓJECKA 5, 02-019 WARSZAWA

O Firmie

Outsourcing jest najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla coraz większej liczby firm. Agencje oraz firmy usługowe świadczą pracę na rzecz decydujących się na takie posunięcie przedsiębiorców. Do takich usług zaliczyć należy między innymi doradztwo biznesowe.

Do zakresu działalności firm z tej kategorii zaliczamy takie usługi jak doradztwo podatkowe czy doradztwo logistyczne.

Firma "ABAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zajmuje się świadczeniem usług z zakresu doradztwa biznesowego, to znaczy opracowuje strategie dla klientów tak, aby poprawić ich płynność finansową i pozycję na rynku. Takie czynności obejmują między innymi optymalizację zarządzania operacyjnego. Sprawdź profil tej firmy.

Czy to Twoja firma? Zaktualizuj informacje, aby zdobyć nowych klientów, otrzymywać powiadomienia o nowych opiniach i więcej!

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

"ABAKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. GRÓJECKA 5, 02-019 WARSZAWA

NIP

1132598526
Copy

REGON

140467198
Copy

KRS

0000252570
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres rejestrowy

UL. GRÓJECKA 5, 02-019 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2006-03-10

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2006-03-10

Sygnatura akt

RDF/376529/22/690

Kody Pkd

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

64.91.Z - Leasing finansowy

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZARZĄD
Anna Małgorzata Michalec Kosewska
Prezes, 59 lat
UDZIAŁOWCY
Magdalena Anna Kosewska

95 udziałów o łącznej wartości 47.500,00 zł

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
0,5
0,4
0,4
-5,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
0
0
0
-6,9
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
1
1
0,8
-23,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
1
1,1
0,8
-22,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,1
0,2
0,2
-19,5
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
-23,8
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-0
-0
-0,1
-4358,5
EBITDA Opis wskaźnika
0
0
-0,1
-924,9
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
0,3
0,3
0,8
142,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-0
-0
-0,1
-4358,5
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-0
-0
-0,1
-4358
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-0,8
-0,2
-13,2
-13
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-1,7
-0,5
-24,9
-24,4
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
99,1
95,6
94,7
-0,9
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,4
2,6
-22,4
-25
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-1,7
-0,5
-24,9
-24,4
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
8
29
37
8
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
30,6
9,7
19,9
10,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
-13,2
-17,1
1,8
18,9
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży