Vinnare Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP7010414014
TEL+48222478373
Oceń firmę:
Vinnare Sp. z o.o.
NIP7010414014
KRS0000498598
Kapitał zakładowy5 000,00 zł
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Numer telefonu

+48222478373

Strona internetowa

http://www.vinnare.pl

O Firmie

Vinnare Sp. z o.o. zajmuje się robotami budowlanymi z zakresu budownictwa drogowego oraz sportowego. Specjalizujemy się w wykonywaniu nawierzchni brukowych, podbudów, nasypów, skarpowań oraz terenów zielonych. Jednocześnie zajmujemy się budownictwem obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych np. "Orlik". Działamy na terenie całego kraju. Inwestorom decydującym się na współprace z nami oferujemy wsparcie projektowe oraz wykonawcze.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

VINNARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

WARSZAWA, - WARSZAWA

NIP

7010414014
Copy

REGON

147118839
Copy

KRS

0000498598
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-13

Adres rejestrowy

WARSZAWA, - WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2014-02-18

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-02-18

Sygnatura akt

WA.XII NS-REJ.KRS/28196/22/986

Strona WWW

http://www.vinnare.pl

Kody Pkd

10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych

20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych

27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego

27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z - Tynkowanie

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z - Posadzkarstwo

43.34.Z - Malowanie i szklenie

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

69.10.Z - Działalność prawnicza

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.1 - Reklama

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane


Niezarejestrowany

Władze firmy

UDZIAŁOWCY
Franciszek Alfred Jakubiec

90% 90 udziałów o łącznej wartości 4.000,00 złotych

Paweł Adam Opajdowski

10% 10 udziałów o łącznej wartości 500,00 złotych

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży