SPÓŁDZIELNIA S I P ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
Ul.Czajkowskiego 82, 38-400 Krosno
NIP6840000933
TEL+48600083340
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Surowce i półprodukty Metale Obróbka mechaniczna metali Profil firmy SPÓŁDZIELNIA S I P ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
SPÓŁDZIELNIA S I P ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
NIP6840000933
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Czajkowskiego 82, 38-400 Krosno

Numer telefonu

+48600083340

Strona internetowa

http://sip.krosno.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Producent systemów POS kliknij ---> ( KRÓTKA PREZENTACJA FIRMY )

Firma SIP istnieje od 1950 roku. Od początku jest producentem działającym głównie w branży metalowej. W miarę upływu czasu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wymagającego rynku rozszerzyliśmy naszą ofertę stosując w produkcji zestawienie różnych materiałów tj. tworzywo sztuczne, drewno, szkło, które w połączeniu z metalem tworzą ciekawe wizualnie rozwiązania.

Obecnie głównym profilem firmy jest produkcja systemów POS oraz sprzętu służącego do wyposażenia sklepów. Wieloletnie doświadczenie w branży i realizacja wielu projektów popartych zaangażowaniem kreatywnego i profesjonalnego zespołu pozwoliły nam wypracować pozycję lidera w branży. Produkowane przez nas wyroby reklamują ofertę czołowych marek krajowych i zagranicznych.

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług od pomysłu, poprzez wizualizację, projekt techniczny, wykonanie prototypu, produkcję po logistykę. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, koordynując go z klientem na różnych etapach realizacji.

Bogaty park maszynowy daje nam ogromne możliwości produkcyjne wyróżniając nas na tle konkurencji jakością, optymalizacją kosztów produkcji, szybkością oraz terminowością dostaw.

Pełna szczegółowa informacja o zakresie produkcji i usług dostępna jest w Dziale Sprzedaży i Marketingu oraz na naszej stronie internetowej www.sip.krosno.pl

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA SIP ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. CZAJKOWSKIEGO 82, 38-400 KROSNO

NIP

6840000933
Copy

REGON

000455367
Copy

KRS

0000073566
Copy

Forma prawna

spółdzielnia

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-29

Adres rejestrowy

UL. CZAJKOWSKIEGO 82, 38-400 KROSNO

Data rejestracji w KRS

2001-12-15

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2001-12-15

Sygnatura akt

RZ.XII NS-REJ.KRS/9357/22/362

Strona WWW

http://sip.krosno.pl

Kody Pkd

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych

31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych

47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)\nZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI NA PIŚMIE W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
ZARZĄD
Mariusz Bogaczyk
Zastępca Prezesa Ds. Produkcji I Techniki, 46 lat
Grzegorz Szmyd
Prezes Zarządu, 45 lat
RADA NADZORCZA
Mariusz Zenon Petryk
54 lata
Zbigniew Jan Duplaga
61 lat
Krzysztof Woźniak
56 lat
Andrzej Piotr Ukleja
59 lat
Ewa Anna Dankiewicz
52 lata
Stanisław Franciszek Jórasz
60 lat
Maciej Sadło
54 lata
Mariusz Stanisław Słabniak
46 lat
Marcin Piotr Szczurek
44 lata

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
16,1
16,3
21,1
29,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
4,6
5,8
7,1
21,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
4,3
4,5
4,8
7,1
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
8,9
10,3
11,9
15,3
Amortyzacja Opis wskaźnika
0,8
0,7
0,4
-40,4
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,8
2,3
2
-15,5
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-1
0,5
0,4
-9,8
EBITDA Opis wskaźnika
-0,2
1,1
0,8
-24,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
4,9
6,6
7,3
11,6
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-1
0,4
0,4
-0,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-1
0,5
0,5
-1,3
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-23,8
9,7
9
-0,7
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-6,4
2,7
2
-0,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
48,2
43,6
40,5
-3,1
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-0,9
6,8
4
-2,8
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-6,4
2,9
2
-0,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
67
83
74
-9
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,2
1,4
1,4
0
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
1,9
-1,3
-0,8
0,5
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży