NoFire Usługi BHP i PPOŻ
Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 139a/24, 01-424 Warszawa
NIP5272706900
TEL+48539003998
Oceń firmę:
NoFire Usługi BHP i PPOŻ
NIP5272706900
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 139a/24, 01-424 Warszawa

Numer telefonu

+48539003998

Strona internetowa

http://www.nofire.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Firma NoFire Usługi BHP i PPOŻ oferuje:

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ):

· kontrola i przeglądy okresowe instalacji hydrantowych

· kontrola i przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice)

· instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich aktualizacje

· plany ewakuacji budynków

· komputerowe symulacje rozwoju pożaru w budynku

· szkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego

· oceny zagrożenia wybuchem

· stały nadzór specjalisty ds. przeciwpożarowych w obiekcie

· przygotowanie obiektów do opiniowania (odbioru) przez Państwową Straż Pożarną

· ekspertyzy i konsultacje z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

· doradztwo techniczne i konsultacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej

· próbne ewakuacje z budynków

· sprzedaż, montaż, rozmieszczenia sprzętu PPOŻ oraz oznakowania PPOŻ

· projektowanie i prowadzenie dokumentacji (systemy sygnalizacji pożarowej SSP, systemy oddymiania, instalacje tryskaczowe i zraszaczowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO)

· zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez masowych

Usługi z zakresu BHP

· szkolenia wstępne i okresowe BHP

· szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy przedmedycznej

· oceny ryzyka zawodowego

· instrukcje BHP dla stanowisk pracy

· roczna analiza stanu BHP w zakładzie pracy

· obsługa postępowań powypadkowych

· pomoc w realizacji nakazów i zaleceń organów kontroli

· zaopatrzenie w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej

· sprzedaż, montaż, rozmieszczenie apteczek i znaków bezpieczeństwa

INNE

· odśnieżanie (dachy proste, dachy skośne, parkingi, place)

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

NOFIRE USŁUGI BHP I PPOŻ S.C.

Copy

Adres siedziby

ul. Obozowa 20/10, 01-161 Warszawa

NIP

5272706900
Copy

REGON

147017110
Copy

Forma prawna

spółka cywilna

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-27

Adres rejestrowy

ul. Obozowa 20/10, 01-161 Warszawa

Kody Pkd

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży