NDTEST PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH
Ul.Sztabowa 10, 04-283 Warszawa
NIP1130014194
TEL+48228797552
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Usługi dla firm Badania i analizy techniczne Profil firmy NDTEST PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH
NDTEST PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH
NIP1130014194
KRS0000111732
Kapitał zakładowy1 008 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Ul.Sztabowa 10, 04-283 Warszawa

Numer telefonu

+48228797552

Strona internetowa

http://www.ndtest.com.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

o FIRMIE

Firma NDTEST sp. z o. o. została założona w roku 1989. Zatrudnia obecnie około 40 osób. Jest liderem w dziedzinie badań nieniszczących w Polsce. Współpracuje z czołowymi firmami badań nieniszczących - Applus RTD z Holandii, Sonomatic Ltd z Wielkiej Brytanii, SGS ze Szwajcarii i producentami aparatury pomiarowej jak Olympus, GE/Krautkraemer - w zakresie stosowania nowych technik badawczych (hi-tech).

Firma posiada certyfikat ISO 9001 wydany przez Bureau Veritas Certification, laboratorium badań nieniszczących jest akredytowane do badań nieniszczących przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AB1307) oraz uznane przez czołowe firmy inspekcyjne: UDT, TDT, PRS, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, działające na terenie Polski i uznane na świecie.

oFerowany zakres usług

NDTEST Sp. z o. o. jest firmą specjalizującą się w badaniach nieniszczących materiałów, konstrukcji i urządzeń oraz całych obiektów i dużych przedsięwzięć technicznych.

Oferujemy swoje usługi w zakresie zaawansowanych technicznie:

 • kompleksowej obsługi NDT (łącznie z prowadzeniem baz danych z postępu prac) na dużych projektach technicznych;
 • zmechanizowanych badań ultradźwiękowych złączy spawanych techniką TOFD+PE, umożliwiającą cyfrowy zapis wyników wzdłuż badanej długości;
 • zmechanizowanych badań radiograficznych złączy spawanych rurociągów defektoskopami samojezdnymi - izotopowymi i rentgenowskimi;
 • standartowych badań nieniszczących zbiorników i innych konstrukcji spawanych metodami: wizualną, ultradźwiękową, radiograficzną, penetracyjną i magnetyczno-proszkową, szczelności złączy spawanych;
 • badań spoin, odlewów, odkuwek, materiałów kompozytowych, złączy zgrzewanych i klejonych;
 • ultradźwiękowych pomiarów grubości ścianek, ubytków korozyjnych oraz rozwarstwień blach;
 • wykrywania i pomiarów głębokości pęknięć metodą spadku potencjału oraz metodą TOFD;
 • oceny ubytków korozyjnych dużych konstrukcji stalowych metodami statystycznymi;
 • szkolenia personelu i organizacji laboratoriów;
 • doradztwa, opinii i ekspertyz technicznych.
personel badań nieniszczących

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą posiadającą bogate doświadczenia w badaniach i nadzorze, przy budowie rurociągów i dużych obiektów przemysłowych w kraju i za granicą (Niemcy, Rosja, Francja, Libia, W. Brytania, Kanada).

Nasz personel posiada:

 • certyfikaty II i III stopnia UDT-CERT, TÜV-CERT, SECTOR, CERT, INSTYTUT SPAWALNICTWA;
 • certyfikaty EWE Instytutu Spawalnictwa;
 • certyfikaty kompetencji obejmujące obszar uregulowany Dyrektywą 97/23/WE (PED) - urządzenia ciśnieniowe;
 • uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-0, IOR-1;
 • zaświadczenia ADR.
Ważniejsze prace wykonane przez NDTEST
 • Park zbiornikowy i rurociąg hydrantowy w Porcie Lotniczym Okęcie Warszawa;
 • Gazociąg DN 700 Mogilno - Włocławek (około 100 km) - badania radiograficzne;
 • Gazociąg DN 1400 Yamał - Europa Zachodnia (około 700 km) - badania systemem Rotoscan i radiografia crawlerami izotopowymi;
 • Gazociąg DN 1000 Lubanie - Gustorzyn (około 15km) - badania ultradźwiękowe TOFD i radiografia crawlerami izotopowymi;
 • Gazociąg DN 1000 Odolanów - Wierzchowice (około 40km) - badania ultradźwiękowe TOFD i radiografia crawlerami izotopowymi;
 • Rurociąg dla produktów naftowych DN 400 Płock - Ostrów Wlkp. - radiografia crawlerami izotopowymi;
 • Gazociąg DN 300/350 Kościan - Zielona Góra (około 108 km) - radiografia crawlerami izotopowymi;
 • Rurociąg dla produktów naftowych DN 300 - Nowa Wieś (około 18 km) - radiografia crawlerami izotopowymi;
 • Gazociąg DN 200 Płoty - Gorzysław (około 40 km) - radiografia crawlerami izotopowymi;
 • Rurociągi kopalniane i inne DN 20-300 (około 300 km) - radiografia crawlerami izotopowymi i standartowa;
 • Odlewy dla ALSTOM Power - badania radiograficzne dużej grubości;
 • Zbiorniki paliwowe V=9400 m - Baza Magazynowa nr 101 Mościska - komplet badań NDT;
 • Stacje redukcyjne wysokiego i średniego ciśnienia - komplet badań NDT;
 • Podziemny Zbiornik Gazu KPMG - Mogilno i Tłocznie Gazu w Kondratach, Zambrowie, Szamotuły i Ciechanów (Tłocznie związane z Gazociągiem Jamal - DN 1400) - komplet badań NDT;
 • Badanie ubytków grubości koszulek w elementach wypalonego paliwa jądrowego - IBJ Świerk
 • Badanie radiograficzne zapalników M 120 (około 140000 szt. dla MON);
 • Rurociągi ciepłownicze i gazociągi na terenie Warszawy;
 • Ocena stanu technicznego rurek cienkościennych w wyparkach - Zakłady Azotowe Włocławek;
 • Ocena stanu technicznego pras hydraulicznych;
 • System Zapewnienia Jakości na budowie rurociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia;
 • Komputerowa baza danych o spoinach na badanym rurociągu tranzytowym;
 • Ocena stanu korozji dna zbiornika magazynowego 50.000 m z zastosowaniem urządzenia Floorscaner;
 • Ocena zaawansowania korozji zbiorników magazynowych na podstawie statystycznej analizy map korozji wybranych fragmentów wykonanych za pomocą urządzenia Mapscan - PERN Płock;
 • Analiza stanu korozji rur płaszcza wodnego kotła fluidalnego za pomocą pomiaru ubytków korozyjnych defektoskopem ultradźwiękowym Panametrics Epoch 4 oraz stworzenie map korozji;
 • Badanie (UT, RT) wystawania króćców do wnętrza użytkowanego rurociągu;
 • Badania zbiorników magazynowych V=10000m³ i V=30.000m³;
 • Badania eksploatacyjne na Gazociągu Yamal (DN 1400);
 • Badania RT i UT elementów instalacji grubościennych ≠ do 120mm;
 • Liczne opracowania dotyczące metodyki badań oraz ekspertyz.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH NDTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. SZTABOWA 10, 04-283 WARSZAWA

NIP

1130014194
Copy

REGON

008402790
Copy

KRS

0000111732
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2013-10-29

Adres rejestrowy

UL. SZTABOWA 10, 04-283 WARSZAWA

Data rejestracji w KRS

2002-05-11

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2002-05-11

Sygnatura akt

RDF/409868/22/821

Strona WWW

http://www.ndtest.com.pl

Kody Pkd

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM;
ZARZĄD
Tomasz Radkiewicz
Członek Zarządu, 49 lat
Grzegorz Kozłowski
Członek Zarządu, 45 lat
Paweł Piotr Lisiecki
Prezes Zarządu, 34 lata
UDZIAŁOWCY
Barbara Krystyna Lisiecka

100% 960 udziałów o łącznej wartości 614.400,00 złotych

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
9,3
8,3
13
55,8
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
1,7
0,7
0,3
-52,2
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
3,8
4,6
7,4
59,7
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
5,5
5,3
7,7
45,7
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,3
0,8
3,9
360,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
1,8
1,8
4,7
154,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
3,9
4
6,3
57,6
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,8
1,9
4,7
152,5
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
1,4
1,5
3,8
146,1
%
%
%
p.p.
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
14,9
18,4
29,1
10,7
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
68,7
87,5
95,9
8,4
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
19,1
22
35,9
13,9
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
62
21
9
-12
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
2,3
7,7
19,1
11,4
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xlsx
Pokaż więcej (2)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży