NAFIBUD S.A.
Tadeusza Kościuszki 10/7, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP5432181896
TEL+48856796068
Oceń firmę:
NAFIBUD S.A.
NIP5432181896
KRS0000502097
Kapitał zakładowy100 000,00 zł
1,0 na podstawie 1 opinii.

Adres

Tadeusza Kościuszki 10/7, 17-100 Bielsk Podlaski

Numer telefonu

+48856796068

Strona internetowa

http://www.nafibud.pl

O Firmie

Utworzyliśmy NAFIBUD S.A. dając naszym partnerom do dyspozycji doświadczenie zebrane w wielu firmach, we współpracy z największymi polskimi developerami. Opieramy się na praktyce w kreowaniu strategii dobrze dziś prosperujących firm. Bogate doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków publicznych, pozwala nam kierować ofertę do wszystkich, którzy planują inwestycje w zakresie budownictwa kubaturowego a szczególnie budowę, rozbudowę lub remont:

  • obiektów służby zdrowia,
  • biurowców,
  • hal magazynowych,
  • obiektów sportowych,
  • innych obiektów użyteczności publicznej i administracji państwowej
  • budynków mieszkalnych.

Zapewniamy najwyższy poziom wiedzy i doświadczenia, gwarantując terminową realizację zadań przy równoczesnym zachowaniu oczekiwanych standardów i stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w budownictwie.

Zapewniamy również pomoc w optymalizacji rozwiązań projektowych przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności i wyglądu wnoszonych obiektów a jednocześnie pozwalających znacznie obniżyć pierwotnie planowane koszty budowy

Bogate doświadczenie w realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków publicznych, pozwala nam kierować ofertę do wszystkich, którzy planują inwestycje w zakresie budownictwa kubaturowego, a szczególnie budowę, rozbudowę, remont oraz adaptacje i prace wykończeniowe:

Rodzaj działalności

producent, usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

NAFIBUD SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY 61, 17-100 BIELSK PODLASKI

NIP

5432181896
Copy

REGON

200841845
Copy

KRS

0000502097
Copy

Forma prawna

spółka akcyjna

Data rejestracji na ALEO.com

2014-05-02

Adres rejestrowy

UL. FRANCISZKA ŻWIRKI I STANISŁAWA WIGURY 61, 17-100 BIELSK PODLASKI

Data rejestracji w KRS

2014-03-14

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2014-03-14

Sygnatura akt

RDF/433621/22/389

Strona WWW

http://www.nafibud.pl

Kody Pkd

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZARZĄD
Robert Andrzej Micał
Prezes Zarządu, 65 lat
UDZIAŁOWCY
Zina Micał
RADA NADZORCZA
Zina Micał
66 lat
Janusz Bonifacy Zaleski
82 lata
Małgorzata Teresa Bolesta
53 lata

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
19,9
17,9
13
-27,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
10,8
8,7
6,6
-24,4
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
0,7
3,2
3,5
7,2
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
11,5
11,9
10
-15,9
Amortyzacja Opis wskaźnika
0
0
0
8,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
0,2
0,6
0
-92,3
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,3
4,3
EBITDA Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,4
-20,3
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
10,4
10,7
8,9
-16,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,2
0,2
0,3
4,3
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
0,5
0,5
0,4
-22,2
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
29,7
7,8
7,5
-0,3
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1
1,4
2
0,6
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
5,7
27,1
34,5
7,4
Marża EBITDA Opis wskaźnika
2,4
3
3,3
0,3
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1
1,4
2
0,6
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
140
139
156
17
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1
1,2
1,3
0,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
8,2
4,5
3,7
-0,8
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Sprawozdanie z działalności
Pobierz pdf
Pokaż więcej (3)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

1/ 5.0
Na podstawie 1 ocen
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Hurt Bud 2023-03-14 11:18:34
Firma niewypłacalna. O pieniądze za każdą fakturę trzeba się prosić tygodniami.

Firmy z tej samej branży