ŁÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNY ŁOŚ SP ZOO
UL.LECZNICZA 6, 93-173 Łódź
NIP7292617997
TEL+48426328923
Oceń firmę:
ALEO.com Firmy Edukacja, sport i rozrywka Edukacja Oświata Profil firmy ŁÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNY ŁOŚ SP ZOO
ŁÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNY ŁOŚ SP ZOO
NIP7292617997
KRS0000281999
Kapitał zakładowy163 750,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

UL.LECZNICZA 6, 93-173 Łódź

Numer telefonu

+48426328923

Strona internetowa

http://los.net.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Łódzki Ośrodek Szkoleniowo – Konsultacyjny ŁOŚzałożony został, by kontynuować szkolenia, które, jako pierwsi w Polsce, zaczęliśmy prowadzić w połowie lat dziewięćdziesiątych.

Nasze cele są jednak znacznie szersze: to dążenie do możliwie najwyższej jakości radiologii w Polsce. Jesteśmy praktykami z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Założyciele ŁOSia są jednocześnie założycielami Sekcji Inżynierii Klinicznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, zajmującej się techniczną stroną radiologii. Sekcja ta powstała w 1995 roku podczas odbywającego się w Łodzi XXXIV Zjazdu PLTR.

Właściwa współpraca między radiologiem, technikiem i fizykiem, czy inżynierem to umiejętne łączenie najnowszej techniki diagnostycznej z właściwą jakością otrzymywanych obrazów o żądanej ilości informacji klinicznych, przy rozsądnie niskiej dawce promieniowania i odpowiednim komforcie pacjenta. W zdaniu tym mieści się cały sens tego, co potocznie nazywamy „zapewnieniem jakości w radiologii”. To nic innego, jak odpowiednie uporządkowanie i optymalizacja postępowania z dokumentacją i wyposażeniem, nadzoru nad pacjentem oraz stałe prowadzenie analizy przyczyn tych wszystkich zdarzeń, które nie spełniają naszych oczekiwań. To praca na sprawnym, właściwie wyregulowanym wyposażeniu oraz stosowanie odpowiednich, sprawdzonych, powtarzalnych i uznanych procedur medycznych.

Pomocy we wdrażaniu i realizacji systemu zapewnienia jakości służy cała działalność naszego Ośrodka, od szkoleń i kursów poczynając, poprzez wykonywanie testów i kompletowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego po wieloprofilowe konsultacje w zakresie doboru wyposażenia do potrzeb klinicznych, stosowania właściwych procedur i regulacji prawnych w codziennościradiologicznej po ekspercką pomoc w tworzeniu wymagań przetargowych na wyposażenie radiologiczne.

Jesteśmy członkami Towarzystw Naukowych (Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Towarzystwa Fizyki Medycznej, American Assotiation Physicist in Medicine, European Society of Radiology), bierzemy udział w pracach Komitetu Fizyki Medycznej Polskiej Akademii Nauk, Zespołu Nadzoru Krajowego w zakresie Radiologii, Zespołu doradców przy Głównym Inspektorze Sanitarnym czy Komisji ds. Procedur i Adytów Klinicznych Zewnętrznych, uczestniczymy w pracach legislacyjnych w zakresie stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych.

Współpracujemy i jesteśmy wykładowcami wyższych uczelni: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Politechniki Łódzkiej, której studenci tworzą u nas, pod naszym nadzorem prace inżynierskie i magisterskie…

Zapraszamy zatem do współpracy.

Pozdrawiam, Rysiek Kowski

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

ŁÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIOWO - KONSULTACYJNY ŁOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. ALEKSANDRA PUSZKINA 80, 92-516 ŁÓDŹ

NIP

7292617997
Copy

REGON

100315597
Copy

KRS

0000281999
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2014-03-21

Adres rejestrowy

UL. ALEKSANDRA PUSZKINA 80, 92-516 ŁÓDŹ

Data rejestracji w KRS

2007-06-11

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2007-06-11

Sygnatura akt

LD.XX NS-REJ.KRS/4317/23/726

Strona WWW

http://los.net.pl

Kody Pkd

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ZARZĄD
Grzegorz Marek Szumiński
Wiceprezes Zarządu Spółki, 49 lat
Tomasz Janusz Denys
Prezes Zarządu, 49 lat
UDZIAŁOWCY
Grzegorz Marek Szumiński

0,06% 1 638 udziały o łącznej wartości 81 900,00 zł

Tomasz Janusz Denys

99,94% 1637 udziały o łącznej wartości 81 850,00 zł

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2019 2020 2021
tys zł
tys zł
tys zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
598,7
590,4
597,9
1,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
88,7
245,3
110,2
-55,1
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
86,8
83,7
159,5
90,6
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
175,5
328,9
269,7
-18
Amortyzacja Opis wskaźnika
9
18,3
9
-51,1
Środki pieniężne Opis wskaźnika
64,6
237,4
171,2
-27,9
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
-24,3
-3,1
75,8
2549,8
EBITDA Opis wskaźnika
-14,9
15,1
84,7
460,2
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
156,1
318,5
268,2
-15,8
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
-24,3
-3,1
75,8
2549,8
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
-23,9
-3,2
75,7
2466,5
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
-28
-3,7
47,5
51,2
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
-4,1
-0,5
12,7
13,2
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
49,4
25,4
59,1
33,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
-2,5
2,6
14,2
11,6
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
-4,1
-0,5
12,7
13,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
54
152
67
-85
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,8
1,3
2,4
1,1
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
4,3
-15,7
-2
13,7
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży