Kancelaria Księgowo - Kadrowa Damian Iwański
ul. Tadeusza Kościuszki 46, 85-079 Bydgoszcz
NIP7743197788
TEL+48503843210
Oceń firmę:
Kancelaria Księgowo - Kadrowa Damian Iwański
NIP7743197788
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

ul. Tadeusza Kościuszki 46, 85-079 Bydgoszcz

Numer telefonu

+48503843210

Strona internetowa

http://www.facebook.com/kancelariaksiegowokadrowadamianiwanski

O Firmie

Kancelaria Księgowo - Kadrowa zajmuje się: 1.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą wykonywane następujące czynności: -Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym, -Prowadzenie ewidencji przychodów, -Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, -Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, -Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28. 2.Podatkowa książka przychodów i rozchodów W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów będą wykonywane następujące czynności: -Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym -Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych -Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT -Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia -Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT -Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego -Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L -Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych 3.Kadry i płace W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo-płacowych wykonujemy następujące czynności: -Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, -Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów, -Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego, -Wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, -Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników, -Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, -Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych.

4.Księgi rachunkowe

W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg rachunkowych będą wykonywane następujące czynności:

- Ewidencja dokumentów źródłowych w księgach rachunkowych;

- Ewidencja dokumentów źródłowych w rejestrach dla celów podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT;

- Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;

- Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

- Bieżące dekretowanie i księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych;

- Potwierdzanie sald;

- Rozliczanie delegacji służbowych;

- Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;

- Przygotowanie planu kont wraz z polityką rachunkowości;

- Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań dla celów statystycznych;

- Aktualizacja i rejestracja danych firmowych;

- Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat na koniec każdego roku podatkowego oraz zeznania rocznego CIT-8.

Cennik pełnej księgowości do ustalenie na spotkaniu.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

Damian Iwański

Copy

Adres do doręczeń

ul. Kartograficzna 88/26, 03-290 Warszawa

NIP

7743197788
Copy

REGON

366890987
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2017-04-05

Adres rejestrowy

Stary Duninów 25a, 09-505 Nowy Duninów

Przedsiębiorca

Damian Iwański

Małżeńska wspólność majątkowa

Nie

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2021-08-18

Status

Aktywny

Kody Pkd

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży