Kuźnia Ostrów Wielkopolski sp. z o.o.
Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP8652374736
TEL+48627376856
Oceń firmę:
Kuźnia Ostrów Wielkopolski sp. z o.o.
NIP8652374736
KRS0000203283
Kapitał zakładowy2 211 000,00 zł
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Numer telefonu

+48627376856

Strona internetowa

http://kuzniaostrow.com.pl

Kategorie Działalności

Kategoria główna

O Firmie

Profil działalności

Kuźnia Ostrów Wielkopolski jest wiodącym w Polsce producentem odkuwek matrycowych i części dla branży kolejowej. Firma produkuje także odkuwki swobodnie kute oraz matrycowe dla innych branż takich jak maszynowa, stoczniowa, samochodowa, górnictwo, rolnictwo oraz hydraulika.

Odbiorcami produktów KOW są głównie przedsiębiorstwa z Polski, jak również klienci europejscy w tym z Niemiec, Słowacji, Turcji i Belgii.

Spółka posiada zakład produkcyjny i magazyn zlokalizowany w zachodniej Polsce. Produkcja oparta jest w pełni na własnych zasobach z wykorzystaniem wieloletnich tradycji kuźniczych.

Działalność prowadzona jest na 3,8ha działce, przy której KOW posiada dodatkową działkę o pow. 2ha na której istnieje możliwość rozbudowy mocy produkcyjnych.

Zakres produkcji Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. pozwala na wykonywanie:

-odkuwek matrycowych o masie od 0,03 kg do 40,0 kg

-odkuwek swobodnie kutych o masie do 1 000 kg

-obróbka cieplna (normalizowanie, ulepszanie cieplne, zmiękczanie, przesycanie)

-śrutowanie

-obróbka skrawaniem na maszynach CNC

-defektoskopowanie

-badania wytrzymałościowe

-spawanie

-zabezpieczanie antykorozyjne

Posiadane linie technologiczne i park maszynowy umożliwiają pełną realizację produkcji wyrobów i brak konieczności korzystania z usług zewnętrznych podwykonawców.

Własna narzędziownia w pełni zaspokaja potrzeby związane z przygotowaniem i serwisowaniem elementów eksploatacyjnych linii produkcyjnych. Ponadto za zapewnienie zachowania ciągłości produkcji odpowiada wykwalifikowany dział utrzymania ruchu.

Własne biuro technologiczno-konstrukcyjne opracowujące plany oraz kompletną dokumentację techniczną oprzyrządowania i wyrobów z wykorzystaniem programów 3D CAD/CAM w oparciu o zadane funkcjonalności, a także wymagania jakościowe i technologiczne.

Produkcja jest realizowana z zachowaniem procesów oraz zasad zachowania jakości zgodnych z ISO 9001:2000.

Rodzaj działalności

producent

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

KUŹNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA

Adres siedziby

UL. WROCŁAWSKA 93, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

NIP

8652374736
Copy

REGON

831368975
Copy

KRS

0000203283
Copy

Forma prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji na ALEO.com

2015-10-15

Adres rejestrowy

UL. WROCŁAWSKA 93, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Data rejestracji w KRS

2004-04-09

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

2004-04-09

Sygnatura akt

RDF/374182/22/355

Strona WWW

http://kuzniaostrow.com.pl

Kody Pkd

25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.73.Z - Produkcja narzędzi

25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

25.94.Z - Produkcja złączy i śrub

28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
Inne numery rachunków bankowych

Władze firmy

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYRada Nadzorcza
SPOSÓB REPREZENTACJI
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, Z KTÓRYCH PRZYNAJMNIEJ JEDEN MUSI BYĆ PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
ZARZĄD
Roman Vybiral
Prezes Zarządu, 56 lat
Bohumil Onderka
Wiceprezes Zarządu
Jacek Hadryś
Członek Zarządu, 57 lat
UDZIAŁOWCY
MSV METAL STUDÉNKA, A.S.

100% 4.422 udziały o łącznej wartości 2.211.000,00 zł

RADA NADZORCZA
Bohdan Kožusznik
61 lat
Věslav Heczko
Pavel Feilhauer

Dotacje unijne

Dane finansowe

Przychody netto ze sprzedaży [PLN]
Zysk / strata brutto [PLN]
Wygenerowane automatycznie na podstawie danych ze sprawozdań finansowych z KRS
2017 2018 2019
mln zł
mln zł
mln zł
%
Przychody netto ze sprzedaży Opis wskaźnika
38,5
48,6
58,5
20,4
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Opis wskaźnika
19
20,2
25,7
27,6
Kapitał (fundusz) własny Opis wskaźnika
6
7,7
9,5
23,4
Aktywa łącznie Opis wskaźnika
25
27,8
35,2
26,4
Amortyzacja Opis wskaźnika
2,4
2,6
2,8
8
Środki pieniężne Opis wskaźnika
1,1
0,4
1,3
199,6
Zysk / strata brutto Opis wskaźnika
0,4
2
4,3
112,5
EBITDA Opis wskaźnika
4
5,2
7,8
51,1
Aktywa obrotowe Opis wskaźnika
15
19,8
20,2
1,9
Zysk operacyjny (EBIT) Opis wskaźnika
1,6
2,6
5,1
93,3
Zysk / strata netto Opis wskaźnika
0,5
2
3,6
82,6
%
%
%
p.p.
Rentowność kapitału (ROE) Opis wskaźnika
7,9
26
38,5
12,5
Rentowność sprzedaży (ROS) Opis wskaźnika
1,2
4,1
6,2
2,1
Kapitał własny do aktywów ogólem Opis wskaźnika
23,9
27,6
26,9
-0,7
Marża EBITDA Opis wskaźnika
10,3
10,7
13,4
2,7
Marża zysku brutto Opis wskaźnika
1,1
4,2
7,4
3,2
dni
dni
dni
dni
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Opis wskaźnika
120
124
120
-4
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Opis wskaźnika
1,1
1,2
1
-0,2
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA Opis wskaźnika
2,4
2
2
0
Pokaż więcej

Sprawozdania finansowe

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Roczne sprawozdanie finansowe
Pobierz docx
Pokaż więcej (4)
korzysta z zabezpieczenia  reCAPTCHA

Opinie

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży