INTERRA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE
Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznań
NIP6681910840
TEL+48605555749
Oceń firmę:
INTERRA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE
NIP6681910840
Profil niepotwierdzony
brak opinii o fimie.  Dodaj pierwszą opinię

Adres

Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznań

Numer telefonu

+48605555749

Strona internetowa

http://www.interra-geologia.pl

O Firmie

Interra Geologia z siedzibą w Poznaniu, oferuje usługi geologiczne: badanie oraz rozpoznanie gruntu wraz z jego parametrami, pomiary zwierciadeł wód, wiercenia, sondowania oraz pełen zakres badań laboratoryjnych. Świadczymy również profesjonalne usługi z dziedziny geotechniki. Proponujemy Państwu kompleksowe badania gruntu na potrzeby budowlane, ewentualne rozbudowy obiektów przemysłowych, jak również budownictwa mieszkaniowego, drogownictwa, kolejnictwa oraz przemysłu wydobywczego. Oferujemy jednocześnie przygotowanie niezależnych ekspertyz z zakresu geotechniki i geologii. Nasza bogata oferta skierowana jest zarówno do zleceniodawców indywidualnych, jak również osób pragnących zbadać grunt pod budowę domu jednorodzinnego oraz do klientów instytucjonalnych, biur projektowych, architektów, firm budowlanych itp.

Przedsiębiorstwo wykonuje m.in.:

• wiercenia metodą ręczną (do 5 m p.p.t.) i mechaniczną (do 25 m p.p.t.)

• sondowania dynamiczne DPL, DPM, DPH

• pobieranie prób do badań laboratoryjnych

• pomiar zwierciadła wód podziemnych

• badania nośności płytą statyczną VSS oraz płytą dynamiczną

• nadzory na budowach

• sondowania CPT oraz CPTU

• analizy zanieczyszczeń gruntu i wody

www.interra-geologia.pl

Zapraszamy do współpracy.

Rodzaj działalności

usługodawca

Dane Rejestrowe

Nazwa pełna

MICHAŁ TARNAS INTERRA - PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE

Copy

Adres do doręczeń

os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznań

NIP

6681910840
Copy

REGON

301912610
Copy

Forma prawna

indywidualna działalność gospodarcza

Data rejestracji na ALEO.com

2014-01-25

Adres rejestrowy

os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznań

Adres dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności

ul. Pokrzywno 4A, 61-315 Poznań

Przedsiębiorca

MICHAŁ TARNAS

Data rozpoczęcia działalności w CEIDG

2011-10-01

Status

Aktywny

Kody Pkd

43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku

08.99.Z - Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

49.41.Z - Transport drogowy towarów

59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z - Przetwarzanie danych

63.12.Z - Działalność portali internetowych

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

69.10.Z - Działalność prawnicza

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Opinie

Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane

0/ 5.0
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!

Firmy z tej samej branży